Останні надходження:

Мета уроку: розвивати в учнів розуміння етапів наукового пізнання, зокрема теорії, на прикладі теорії хімічної будови хімічних речовин О. М. Бутлерова, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою і властивостями речовин; показати застосування теоретичних знань на практиці; активізувати знання учнів з органічної хімії; повторити назви й формули алканів.

Мета уроку: сформувати в учнів поняття про явище ізомерії; продовжити розвивати вміння складати структурні формули ізомерів насичених вуглеводнів; ознайомити учнів із міжнародноюноменклатурою органічних речовин; сформувати вміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам відповідно до їхніх структурних формул.

Мета уроку: показати багатоманітність органічних сполук, що ґрунтується на різноманітній будові речовин; закріпити поняття «функціональна група»; дати коротку класифікацію органічних сполук; розвивати логічне мислення в учнів; формування в учнів наукового світогляду.

Мета уроку: розглянути органічні сполуки як складові компоненти живих організмів та складність їхньої взаємодії й організації, використовуючи знання, набуті учнями на уроках біології; підкреслити єдність живої й неживої природи і формувати в учнів єдину картину світу.

Мета уроку: ознайомити учнів із природними джерелами органічних сполук, із різними поглядами на походження горючих копалин; показати важливість використання їх не тільки як палива, але і як джерела різних органічних сполук; порівняти розташування родовищ у природі, склад і використання природного і супутнього нафтових газів; формувати дбайливе ставлення до природних багатств.

Мета уроку: розглянути склад, походження, фізичні й хімічні властивості, застосування нафти; ознайомити учнів з основними процесами видобутку вуглеводнів із нафти.

Мета уроку: розглянути основні наукові принципи й технологічні процеси вторинної переробки нафтопродуктів і риформінг; показати сфери використання нафтопродуктів, цінність нафти як вуглеводневої сировини, значення продуктів перегонки нафти в економіці країни.

Мета уроку: повторити теорії походження кам’яного вугілля, з’ясувати роль кам’яного вугілля як джерела різних хімічних речовин; ознайомитися з основними принципами процесу коксування кам’яного вугілля; показати розмаїтість використання продуктів коксування.

Мета уроку: узагальнити знання учнів про види палива, показати їхнє значення в енергетиці країни; ознайомити учнів із проблемами забруднення навколишнього середовища продуктами переробки нафти, вугілля, природного газу; поглибити знання пропарниковий ефект; розвивати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, екологічну свідомість учнів; показати значення альтернативних джерел енергії й можливості використання вторинної сировини.

Мета уроку: узагальнити й закріпити зания учнів за темою: «Природні джерела вуглеводнів»; підкреслити важливість екологічного аспекту в одержанні й застосуванні палива.

1 2 3 ... 177 178 »