Елементарний склад живих організмів

Цілі уроку: ознайомити учнів із особливостями хімічного складу живих організмів, проаналізувати відмінність та спільні риси у складі живих і неживих об’єктів, звернути увагу на єдність хімічного складу живої та неживої природи.

Обладнання й матеріали: таблиці, на яких указано елементарний склад живих і неживих об’єктів, або мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка, на яких ці таблиці можна демонструвати; періодична таблиця хімічних елементів; підручники біології.

Базові поняття й терміни: елементарний склад, мікроелементи, макроелементи, ультрамікроелементи, органогенні елементи.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Скільки хімічних елементів включають до складу періодичної системи?

2. Які хімічні елементи вам частіше за все траплялися під час вивчення неорганічної хімії?

3. Які хімічні елементи трапляються в навколишньому середовищі частіше за все?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Слід звернути увагу учнів на те, що, хоча майже всі відомі елементи трапляються в живих організмах, але їх співвідношення в живих і неживих об’єктах є різним. Якщо в неживих об’єктах на нашій планеті за кількістю атомів найбільш поширеними єO(63 %),Si(21,2 %),Al(6,5 %),Na(2,4 %),Fe(1,9 %) іCa(1,9 %), то в живих перші місця за вмістом займають H (64 %), O (25,6 %), C (7,5 %), N (1,25 %), P (0,24 %), S (0,06 %).

Аналізуючи цю інформацію, треба підвести учнів до думки, що така відмінність обумовлена певними особливостями елементів, які переважають у живих об’єктах. Це прямо пов’язано з їхніми хімічними й фізичними властивостями. Так, Оксиген і Гідроген утворюють воду, яка є універсальним розчинником і середовищем, у якому відбуваються біохімічні реакції. Наявність Нітрогену вкрай важлива для утворення найважливіших інформаційних мо-

лекул — ДНК і РНК, білку. Фосфор бере участь в утворенні макроергічних зв’язків, тобто є найважливішим компонентом систем забезпечення клітин енергією. А Сульфур відіграє важливу роль у формуванніпросторової будови молекулбілку.

Якщо ж узяти, наприклад, Силіцій, якого надзвичайно багатона нашій планеті, то він, як і Карбон, здатен зв’язуватись із чотирмаіншими атомами, але, через більший діаметр свого атома, він гіршеутворює макромолекулярні ланцюжки.

За вмістом у живих організмах хімічні елементи можна поділити на три групи:макроелементи, мікроелементи й ультрамікроелементи.

Заповнення таблиці разом з учнями

Хімічні елементи живих організмів

Хімічні елементи у складі живих організмів

Макроелементи

Мікроелементи

Ультрамікроелементи

Становлять від 10 до0,001 % маси тіла

Становлять від 0,001 до0,000001 % маси тіла

Становлять менше0,000001 % маси тіла

C, H, O, N, P, S, Na, K,

Mg, Ca, Cl

Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I,

Mo, V, Ni, Cr, F, Se, Si,

Sn, B, As

U, Ra, Au, Hg, Se

 

 

Макроелементи

До цієї групи відносять елементи, маса яких становить від 10до 0,001 % маси тіла. Вони є основною масою речовини живих організмів і беруть участь в утворенні їх органічних і неорганічнихсполук. C, H, O, N, P і S входять переважно до складу органічнихсполук. Чотири елементи (C, H, O, N), які за загальною масою такількістю атомів у органічних сполуках значно перевищують усіінші, називають органогенними. Na, K, Mg, Ca і Cl в живих організмах частіше за все трапляються у вигляді йонів.

Мікроелементи

До цієї групи відносять елементи, маса яких становить від 0,001до 0,000001 % маси тіла. Вони входять до складу ферментів, гормонів і ряду інших важливих сполук. Наприклад, I входить до складугормонів щитовидної залози, а Fe — до складу гемоглобіну.Znвпливає на гормони гіпофізу та контролює рост людини. Деякізцих елементівмають велике значення лише для певних систематичних групорганізмів. Так, бурі водорості містять багато I, молюски — багатоCu, який входить до складу їх дихальних пігментів, а хвощі — багато Si і Cr, які виконують захисні функції.

Ультрамікроелементи

До цієї групи відносять елементи, маса яких становить менше 0,000001 % маси тіла. Їх біологічна роль мало досліджена. Скорішеза все, вони потрапляють в організм випадково у вигляді домішоку складі необхідних речовин. Проте в ряді випадків було відмічено

їхній вплив на організм. Наприклад, препарати, які містили дуженизькі концентрації Au, виявили суттєвий профілактичний ефектщодо атеросклерозу.

Проблеми, пов’язані з порушенням умісту елементів

Порушення вмісту хімічних елементів у живих організмах досить часто призводить до негативних для них наслідків. Причиноюнегативних наслідків може бути як нестача, так і надлишок елемента. Так, нестача І призводить у людини до порушення роботи щито-

видної залози, а надлишок важких металів (Hg, Pb, Cu, As тощо)викликає важкі отруєння та порушує роботу печінки й нирок. Нестача Fe у людини викликає анемію, нестача P підвищує ламкістькісток, а його надлишок викликає ураження нервової системи.

Дефіцит N у рослин пригнічує їхній ріст, викликає пожовтінняй опадання листя та зменшує врожайність. Дефіцит P також викликає пригнічення росту і зміну забарвлення листків. Різноманітні порушення розвитку рослин та забарвлення їх окремих частин

викликає й дефіцит таких елементів, як Fe, Mo, Ca, Mg тощо. Надлишок Mn викликає у рослин пожовтіння листків, а надлишок Bпризводить до відмирання країв листків.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Які елементи трапляються в живих організмах частіше за все?

2. Чому співвідношення хімічних елементів у живих і неживих

організмах є різним?

3. Які елементи й чому називають органогенними?

4. Які елементи й чому називають макроелементами?

5. Які елементи й чому називають мікроелементами?

6. Які елементи й чому називають ультрамікроелементами?

За можливості можна розділити клас на групи й запропонувати для обговорення питання: Чому Алюміній і Ферум увійшли доскладу мікроелементів, а не макроелементів?

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: