Газообмін у легенях і тканинах

Цілі уроку: розглянути процеси газообміну в легенях і тканинах, показати роль дифузії в цих процесах, пояснити взаємозв’язок будови легень з функціями, що вони виконують.

Обладнання й матеріали: таблиця «Органи дихання», моделі гортані й легень, діафільм «Будова й робота органів дихання».

Базові поняття й терміни:легені, тканини, склад повітря, дифузія, парціальний тиск, гемоглобін, оксигемоглобін, артеріальна кров, венозна кров.

Концепція уроку

Показати, які зміни відбуваються зі складом повітря в легенях; звернути увагу на те, що головним споживачем кисню є тканини; підкреслити найважливішу роль процесів дифузії на всіх етапах дихання; описати основні властивості дихальної поверхні легені, на якій відбувається газообмін; пояснити на цьому прикладі взаємозв’язок будови органа з функціями, що він виконує; перелічити основні процеси, що відбуваються під час обміну газів у легенях і тканинах; пояснити, що саме ці процеси призводять до утворення венозної та артеріальної крові.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які органи формують голос?

2. Які чинники негативно впливають на голос?

3. Чому відбувається «мутація голосу»?

4. Які органи входять до складу дихальної системи?III. Вивчення нового матеріалу

Повітря

Уміст газів, %

 

кисень

вуглекислий газ

азот

Що вдихається

20,94

0,03

79,03

Що видихається

16,30

4,00

79,70

Альвеолярне

14,20

5,20

80,60

Етапи газообміну в організмі людини

1. Надходження свіжого повітря, багатого киснем, до дихальної поверхні з допомогою дихальних рухів.

2. Дифузія СО2і О2через дихальний епітелій.

3. Перенесення газів транспортною системою організму.

4. Обмін СО2і О2між клітинами і транспортними рідинами, який здійснюється шляхом дифузії через стінки клітин.

Основні властивості дихальної поверхні легень

1. Гарна проникність — гази вільно проходять через дихальну поверхню в обох напрямах.

2. Незначна товщина — дифузія, з допомогою якої здійснюється газообмін, ефективна тільки на невеликих відстанях.

3. Висока вогкість — вуглекислий газ і кисень дифундують тільки в розчиненому стані.

4. Велика площа — тільки досить велика площа дихальної поверхні здатна забезпечити обмін достатньої для організму кількості газів.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

1. Як відрізняється склад повітря, що вдихається та видихається?

2. Яку роль відіграє дифузія в процесах газообміну?

3. Які процеси відбуваються під час газообміну в легенях?

4. Які процеси відбуваються під час газообміну в тканинах?

Самостійна робота учнів

1. Чому поверхня легень повинна постійно бути вологою? (Дифузія кисню й вуглекислого газу через дихальну поверхню можлива тільки в рідкому середовищі)

2. Чому отруєння чадним газом дуже небезпечне? (Чадний газ безповоротно зв’язується з гемоглобіном і унеможливлює транспорт кисню)

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: