Географічні відомості про територію України в античних географів, у «Повісті минулих літ», літописах
Мета: ознайомити учнів з географічними відомостями про тери­торію України різних часів, з дослідженнями видатних вчених-дослід­ників природних умов і природних ресурсів України; охарактеризу­вати періоди географічного вивчення території України; продовжити формування навичок самостійного здобуття географічних знань та вмінь, навичок роботи з географічною літературою, творами відомих географів.
 
Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.
 
Обладнання: карти України сучасні та різних історичних часів.
 
Опорні поняття: географічна карта, географічні дослідження.
 
Базові поняття: географічні дослідження території України.
 
ХІД УРОКУ
 
I. Організаційний момент
 
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 
Прийом «Інтелектуальна розминка»
 
• Які джерела географічних знань вам відомі?
 
• Де можна знайти інформацію про останні географічні новини?
 
• Що таке карта, як і для чого класифікують карти?
 
• Яку роль відіграють карти в нашому житті?
 
• Яку роль відіграють у нашому житті географічні знання?
 
IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
 
Прийом «Географічний практикум»
 
Знайдіть карти атласу, що допоможуть нам опанувати матеріал теми уроку.
 
IV. Вивчення нового матеріалу
 
1. Учитель. Перші географічні відомості про Україну належать стародавнім грекам. Так, Геродот (близько 484–425 рр. до н. е.) вважав, що Ойкумена оточена незаселеним суходолом і поділяється на три ши­ротних пояси: північний, помірний, південний. Він описав природні умови півдня України і життя скіфів, які заселяли цю територію.
 
Природні умови Скіфії і скіфів описував також Гіппократ (460–370 рр. до н. е.). Описи півдня України наводять у своїх працях видатні античні географи Страбон (64 р. до н. е. – 23 р. н. е.), Птолемей (90–бл. 160 рр.), римський натураліст Пліній Старший (23–79 рр.).
 
Україна згадується в описах візантійських та арабських мандрів­ників у X ст.
 
Важливі відомості географічного змісту містяться в літописах Ки­ївської Русі, «Повісті минулих літ». У них йде мова про географічні об’єкти України, описуються природні явища, згадується про Україну на означення Переяславської, Київської і Чернігівської земель.
 
2.Прийом «Домашня заготовка»
 
Учні розповідають матеріал, що стосується випереджальних зав­дань.
 
3. Прийом «Хвилинка підручника»
 
Учитель пропонує учням знайти в підручнику та законспектувати в робочому зошиті відповіді на наступні запитання:
 
• Які дослідження природних умов і природних ресурсів України відбувалися протягом ХVIII–ХІХ ст.
 
• Які географічні дослідження України проводилися в ХХ ст.
 
Учні виконують завдання та роблять висновки.
 
V. Закріплення вивченого матеріалу
 
Прийом «Як? Що? Де?»
 
• Як античні автори описували Україну?
 
• Де і коли вперше було використано назву Україна?
 
• Що приваблювало дослідників території України?
 
VI. Підсумки уроку
 
Учитель підбиває підсумки уроку, виставляє оцінки за роботу учнів.
 
VII. Домашнє завдання
 
• Опрацюйте текст підручника.
 
• Підготуйте повідомлення про українських дослідників та вчених: В. Вернадського, П. Тутковського, С. Рудницького, Г. Висоцько­го, П. Погребняка, Б. Срезневського, В. Бондарчука, В. Кубійовича.
 
• Підготуйте по два запитання до матеріалу, що вже вивчено, які починатимуться словом «Чому?»

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: