Голосовий апарат і мова

Цілі уроку: розглянути механізм утворення голосу, його значення в житті людини, обґрунтувати правила гігієни голосового апарата.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображеннями органів дихання різних хребетних, таблиця «Органи дихання», моделі гортані й легень.

Базові поняття й терміни: гортань, голосові зв’язки, голосова щілина, порожнини глотки, рота й носа, мова, губи, вища нервова діяльність, центри мови, «мутація голосу».

Концепція уроку

Детально розглянути будову гортані, встановити роль голосових зв’язок в утворенні голосу, голосової щілини, порожнини глотки, носа й рота, язика, губ і щелеп; підкреслити, що членороздільна мова властива тільки людині, що пов’язано з розвитком вищої нервової діяльності й формуванням центрів мови; пояснити вплив на голос процесів статевого дозрівання, показати, як відбувається «мутація голосу».

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які органи входять до складу дихальної системи?

2. Яке значення дихальної системи?

3. Опишіть будову й функції легень.

4. Опишіть будову й функції трахеї.

5. Опишіть будову й функції гортані.III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Голосові зв’язки— зв’язки, що складаються з еластичних пружних волокон і простягнуті впоперек гортані паралельно одна одній. Між голосовими зв’язками розташована голосова щілина. Міру натягнення голосових зв’язок регулюють прикріплені до них м’язи. Голос утворюється під час проходження повітря, яке видихається через голосову щілину, що спричиняє виникнення коливань натягнутих зв’язок. Висота голосу зростає зі збільшенням частоти коливань голосових зв’язок. Органи, що беруть участь в утворенні голосу: гортань, голосові зв’язки, порожнина глотки, порожнина носа, ротова порожнина, язик, губи, зуби, щелепи.

Центри мови— групи клітин головного мозку, що погоджують роботу м’язів усього мовного апарата.

«Мутація голосу» — різкі й часті перепади висоти голосу, що виникають у процесі статевого дозрівання у хлопчиків. Обумовлюється порушенням нервової регуляції рухів м’язів і зв’язок голосового апарата, пов’язаним з інтенсивним зростанням гортані в цей

період розвитку.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

1. Яку роль в утворенні голосу відіграють голосові зв’язки?

2. Які органи формують голос?

3. Від чого залежить висота голосу?

4. Чому відбувається «мутація голосу»?Самостійна робота учнів

1. Яке значення членороздільної мови в житті людини?

2. Чому деякі чинники шкідливо впливають на голос? (Вплив різних чинників на стан голосових зв’язок (насамперед на їх еластичність) може порушувати процеси утворення звуків)

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: