Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення. картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів

КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ, ЇХ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ. КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ, СПОТВОРЕННЯ ПЛОЩ, ФОРМ, КУТІВ, ВІДСТАНЕЙ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ`ЄКТІВ ТА ЯВИЩ НА КАРТАХ. ВИДИ КАРТ. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗА КАРТАМИ НАПРЯМКІВ, ВІДСТАНЕЙ ТА ВИСОТ НА МІСЦЕВОСТІ. ГЕОГРАФІЧНІ АТЛАСИ. ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ І АТЛАСИ

Мета:ознайомити учнів з картографічними джерелами географіч­ної інформації, методами її отримання; дати знання про картографічні проекції, види спотворень на картах; продовжити формування навичок роботи з різними видами карт.

Тип уроку:комбінований.

Обладнання:карта, план місцевості, аерофотознімки, топографічні карти, атласи.

Опорні поняття:карта, план місцевості, топографічна карта.

Базові поняття:картографічна проекція, картографічні спотво­рення.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

•Що таке план місцевості? Яку інформацію можна отримати з плану місцевості?

•Що таке географічна карта? Як класифікуються географічні кар­ти? Яку інформацію можна отримати за допомогою географічної карти?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Географічний вернісаж»

Учитель пропонує учням розмістити карти, що вони підготовили до уроку, на дошці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Географічна розминка»

•Що таке план місцевості?

•Що таке аерофотознімок?

•Чим відрізняється аерофотознімок від плану місцевості?

•Що таке географічна карта?

•Що таке глобус?

•Чим відрізняється глобус від географічної карти та плану місце­вості?

2. Прийом «Хвилинка підручника»

Учні працюють з текстом підручника.

3. Прийом «Словничок»

Після опрацювання тексту підручника учитель пропонує учням дати визначення наступних понять:узагальнення або генералізація, картографічна проекція, спотворення.

4. Прийом «Географічна лабораторія»

Картографічна проекція

Характерні ознаки та способи використання

Циліндрична

 

Конічна

 

Азимутальна

 

 

Учні виконують роботу в зошиті. За допомогою тексту підручника заповнюють таблицю:

Після виконання роботи робиться висновок.

5.Учитель розповідає про види спотворень на географічних картах, дає визначення понятьортодромія та локсодромія.

6. Прийом «Картографічна лабораторія»

Учні, працюючи в парах та групах, виконують завдання за допо­могою карт та планів місцевості.

Завдання.

І група. Визначте за допомогою фізичної карти України напря­мок, азимут та відстань від свого населеного пункту (свого обласного центру) до:

а) найближчої точки на березі Азовського моря;

б) м. Люблін (Польща).

II група. Визначте відстань за допомогою глобуса та фізичної карти України від свого населеного пункту (свого обласного цен­тру) до:

а) м. Кишинів;

б) м. Бухарест.

IIІ група. Визначте за допомогою фізичної карти України на­прямок, азимут та відстань від свого населеного пункту (свого об­ласного центру) до:

а) м. Київ;

б) найближчої точки на березі Чорного моря.

IV група. Визначте за допомогою фізичної карти України висоту над рівнем моря свого населеного пункту (свого обласного центру) та порівняйте отримані результати з висотою над рівнем моря наступних географічних об’єктів:

а) м. Вінниця;

б) м. Надвірна;

в) м. Сімферополь;

г) м. Дніпродзержинськ.

V група та VІ група. Визначення відстаней та напрямків руху (азимутів) за топографічною картою.

Перевірка виконання роботи.

7. Прийом «Мозковий штурм»

За допомогою тексту підручника дайте відповідь на запитання:

І варіант. Як розрізняються карти за масштабом?

II варіант. Як розрізняють види умовних знаків?

IIІ варіант. На які групи розподіляються карти за змістом?

8.Учитель розповідає (за наявності в класі мультимедійного об­ладнання — демонструє) про електронні карти та атласи.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Бліцопитування»

•Що таке карта?

•Навіщо класифікують карти?

•Що таке генералізація?

•Що таке локсодромія та ортодромія?

•Яку роль відіграють карти в нашому житті?

•Фахівці яких професій використовують у своїй професійній ді­яльності карти?

VI. Підсумки уроку

Учні разом з учителем роблять висновки відповідно до теми та мети уроку, з’ясовують домашнє завдання.

Учитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

VII.Домашнє завдання

•Опрацюйте текст підручника.

•Підготуйте повідомлення на теми:

1) Географічні відомості про територію України античних географів.

2) «Повісті минулих літ» та географічні спогади.

3) Перші карти України.

4) Дослідження природних умов і природних ресурсів України в ХVIII–ХІХ ст.

5) Географічні дослідження України в ХХ ст.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: