Клітини і тканини тварин

Цілі уроку: продовжити формування поняття про клітини і тканини, ознайомити учнів з основними особливостями будови клітин і тканин тварин, дати класифікацію тканин тварин.

Обладнання і матеріали:мікроскопи, мікропрепарати клітин і тканин тварин, таблиці «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин», «Тканини тварин».

Базові поняття і терміни уроку:клітина, ядро, міжклітинна речовина, епітеліальна тканина, сполучна тканина, м’язова тканина, нервова тканина.

Концепція уроку

Повторити основні особливості будови клітин і тканин рослин. На основі цього продовжити формування поняття про клітини і тканини.

Показати основні риси схожості (наявність ядра, мітохондрій цитоплазматичної мембрани) і відмінності (відсутність клітинної стінки і пластид) клітин рослин і тварин. Звернути увагу учнів на різницю між клітинною стінкою і клітинною мембраною.

Дати загальне уявлення про типи тканин тварин (епітеліальну, м’язову, сполучну і нервову). Показати риси схожості й відмінності в будові тканин рослин і тварин. На прикладі окремих тканин рослин і тварин показати, що подібність функцій, які вони виконують, призводить до появи схожих рис у будові.

ХІД УРОКУ

I.Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

Які способи руху тварин ви знаєте?

Які типи розмноження існують у тварин?

Яку будову має клітина рослин?

Які рослинні тканини вам відомі?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Особливості будови клітин тварин

На відміну від клітин грибів і рослин, у клітинах тварин відсутні жорстка клітинна стінка і пластиди. Клітина тварин вкрита гнучкою клітинною мембраною і в більшості випадків може змінювати свою форму (рослини не можуть цього робити, бо їхня клітинна стінка занадто жорстка). Так само, як і в клітинах рослин, у клітинах тварин є ядро, мітохондрії та цитоплазматичні мембрани.

Особливості будови тканин тварин

У тварин розрізняють чотири основні типи тканин: епітеліальну, м’язову, сполучну і нервову.

Епітеліальна тканина

Ця тканина покриває тіло і вистилає його порожнини у вигляді шару, крім того, вона входить до складу більшості залоз. Нижній шар клітин епітеліальної тканини лежить на базальній мембрані (вона складається з переплетених волокон білка колагену).

Сполучна тканина

Тканина, яка виконує опорну, поживну і захисну функції, має добре розвинену міжклітинну речовину.

Мязова тканина

Тканина, яка забезпечує рухливі функції організму і складається зі скоротливих клітин або волокон, які з’єднані між собою з допомогою сполучної тканини. Розрізняють два основні типи м’язової тканини — посмуговану і непосмуговану.

Нервова тканина

Тканина, яка складається з нейронів, що проводять нервові імпульси, і клітин, які забезпечують їхню життєдіяльність. Крім того, до її складу входять рецепторні клітини, що забезпечують роботу органів чуттів.

III.Лабораторна робота № 1

«Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин»

Цілі:вивчити особливості будови тваринних клітин і тканин, у висновках зазначити, як особливості будови рослинних тканин пов’язані з функціями, які вони виконують.

Обладнання та матеріали:мікроскоп, постійні препарати тканин тварин, плакати «Будова клітини тварин», «Будова клітини рослин», «Тканини тварин», інструктивна картка для виконання роботи, підручник.

Хід роботи

1. Розглянути з допомогою мікроскопа клітини тварин, звернути увагу на їх відмінність від клітин рослин.

2. Розглянути з допомогою мікроскопа зразок епітеліальної тканини, звернути увагу на форму і розміщення окремих клітин і міжклітинної речовини.

3. Розглянути з допомогою мікроскопа зразок м’язової тканини, звернути увагу на форму і розміщення окремих клітин і міжклітинної речовини.

4. Розглянути з допомогою мікроскопа зразок сполучної тканини, звернути увагу на форму і розміщення окремих клітин і міжклітинної речовини.

5. Розглянути з допомогою мікроскопа зразок нервової тканини, звернути увагу на форму і розміщення окремих клітин і міжклітинної речовини.

6. Намалювати в зошиті схему будови тканин тварин і зробити відповідні позначення.

7. Зробити висновок і записати його в зошит.

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: