Контрольна робота за темами: алкани, ізомерія, природні джерела вуглеводнів та їх застосування

Мета уроку: перевірити рівень знань учнів за темами: алкани, ізомерія, природні джерела вуглеводнів та їх застосування.

Очікувані результати: виявити рівень знань учнів за вивченими темами з метою їхнього подальшого коригування.

Обладнання: завдання для контрольної роботи.

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок учнів.

n1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n2. Етап контролю знань

2.1. Інструктаж щодо оформлення роботи.

2.2. Інструктаж щодо виконання завдань, пояснення загальної оцінки (у скільки балів оцінюється кожне завдання), наголос на завданнях, що є більш складними або потребують особливої уваги учнів.

2.3. Виконання завдань.

n3. Підбиття підсумків уроку

Після закінчення роботи учні можуть поставити запитання щодо виконаних завдань. Слід відзначити поняття, які засвоєні учнями добре, а які викликали труднощі під час виконанняконтрольної роботи.

n4. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

4.1. Завдання для всього класу (не є обов’язковим).

Підручник _________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________

Збірник завдань ____________________________________________

4.2. Індивідуальне завдання.

Контрольна робота № 1

I варіант

1. Які продукти утворяться під час сухої перегонки вугілля? Де вони використовуються?

2. Чим бензин прямої перегонки відрізняється від крекінг-бензину? Бензин термічного крекінгу від бензину каталітичного крекінгу?

3. Знаючи приблизний склад природного й супутнього газів, визначте, які продукти можуть утворюватися при їхньому спалюванні. Напишіть рівняння реакцій.

4. Серед поданих сполук знайдіть формули ізомерів:

а) 2,3-ди-метилпентан;

б) 3,3,4-триетилгексан;

в) 3-метилгексан;

г) 2,3,3,4-тетраметилпентан.

Напишіть структурні формули обраних сполук.

5. Природний газ одного з родовищ має склад: 85 % метану, 8 %етану, 2 % пропану, 2 % азоту й 3% карбон(IV) оксиду (складподаний в об’ємних частинах). Обчисліть об’єм повітря,що необхідний для спалювання цього газу об’ємом 2м3(н. у.).Об’ємний вміст кисню в повітрі становить 21 %.

 

II варіант

1. Які продукти утворяться під час газифікації вугілля? Де вонивикористовуються?

2. Що таке риформінг і для чого він використовується?

3. Які продукти можна одержати при крекінгу бутану? Напишіть рівняння реакцій.

4. Дайте назву поданим вуглеводням:

а) СH3—СН(CH3)—CH(С2Н5)—CH2—CH3;

б) СH3—СН(CH3)—С(CH3)2—CH2—CH3;

в) СH3—ССl2—СH(CH3)—CCl2—CH3;

г)СH3—СBr(CH3)—СBr(CH3)—CH3.

5. Природний газ одного з родовищ містить 92 % метану, 3 %етану, 1,6 % пропану, 0,4 % бутану, 2 % азоту;карбон(IV)оксид, водяна пара й інші негорючі гази становлять 1 % (складподаний в об’ємних частинах). Обчисліть, який об’ємповітрянеобхідний для спалюванняцьогогазу об’ємом5м3(н. у.). Об’ємнийвміст кисню в повітрі становить 21 %

 

 

 

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: