Найпростіші водойм і ґрунтів. Їхнє значення в природі й житті людини

Цілі уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю морських і прісноводних найпростіших, а також з найпростішими, що живуть у ґрунті; обговорити їхнє значення в природі й житті людини.

Обладнання і матеріали: мікроскопи, постійні мікропрепарати найпростіших, таблиця «Найпростіші», підручники.

Базові поняття і терміни уроку: гетеротрофне живлення, автотрофне живлення, життєвий цикл, статеві клітини, зигота, планктони, бентос, колонія, симбіоз, симбіонти.

Концепція уроку

Ознайомити учнів з різними видами одиночних і колоніальних найпростіших, що живуть у прісних і солоних водах, а також у ґрунті. Сформулювати визначення планктонів і бентосу; показати, чим відрізняються будова і життєдіяльність найпростіших, що належать до цих груп. Звернути увагу на значення морських одноклітинних для формування осадових порід.

 

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Які органели регулюють процеси в клітинах найпростіших?

Як пересуваються найпростіші?

Які бувають вакуолі? Навіщо вони потрібні в клітині?

Навіщо потрібне інцистування?

Повідомленняучнів

Вільноживучі найпростіші.

II.Вивченняновогоматеріалу

Розповідь з одночасним заповненням таблиці

Найпростіші

Особливості будови

Життєдіяльність

Амеба протей

Одноклітинний організм із непостійною формою тіла, що пересувається з допомогою псевдоподій. Має відносно великі розміри (0,2–0,5 мм). У клітині є скорочувальні вакуолі

Живе у водоймах зі стоячою

водою й мулистим дном на

поверхні дна. У разі пересихання водойми інцистується

Евглена

зелена

Одноклітинний організм із

постійною формою тіла, що

пересувається з допомогою джгутика. Має невеликі розміри (0,05–0,06 мм). У клітині є скорочувальні вакуолі. У цитоплазмі є хроматофори,

що здійснюють фотосинтез

Живе у водоймах зі стоячою

водою й мулистим дном

у товщі води. У разі пересихання водойми інцистується. Для неї характерний змішаний тип живлення. На світлі вона живиться з допомогою фотосинтезу, а в темряві — гетеротрофно, поглинаючи крізь мембрану клітини розчинені органічні речовини

Інфузорія-

туфелька

Одноклітинний організм із постійною формою тіла, схожою на туфельку, що пересувається з допомогою війок. Має середні розміри (0,18–0,31 мм). У клітинці

є скорочувальні вакуолі,

клітинний рот і два ядра (вегетативне й генеративне)

Живе у водоймах зі стоячою

водою й мулистим дном

Форамініфери

Одноклітинні організми, що

мають захисну черепашку.

У клітині немає скорочувальних вакуолей. Черепашка має численні пори й широкий отвір — устя.

Пересування й живлення здійснюється з допомогою

тонких псевдоподій. У клітинах може бути по кілька ядер

Живуть у морях і океанах.

Типові представники бентосу. Життєвий цикл зазвичай

протікає із чергуванням статевого і нестатевого розмноження (після низки поділів особина утворює дрібні статеві клітини, що зливаються

попарно)

Радіолярії

(променевики)

Одноклітинні організми, що мають внутрішньоклітинний мінеральний скелет складної будови. У клітині немає скорочувальних вакуолей. Пересування й живлення здійснюється з допомогою тонких псевдоподій

Живуть у морях і океанах.

Типові представники планктонів. У їхній цитоплазмі часто живуть водорості, які є симбіонтами променевиків

Вольвокс

Колоніальний організм, клітини якого мають постійну форму тіла, що пересувається з допомогою

джгутиків. Має відносно великі розміри (до 2 мм). У клітинах є скорочувальні вакуолі. Уцитоплазміє хроматофори, що здійснюють фотосинтез

Живе у водоймах зі стоячою водою й мулистим дном у товщі води

Базові терміни

Планктон— сукупність організмів, що населяють товщу води й пасивно переносяться нею.

Бентос— сукупність організмів, що живуть у товщі й на поверхні дна водойм.

Симбіоз— тісне взаємовигідне співжиття різних живих організмів.

Колоніальні організми— організми, в яких особини дочірніх поколінь у результаті нестатевого розмноження залишаються з’єднаними з материнським організмом, утворюючи більш-менш складне угруповання — колонію.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Чому скорочувальні вакуолі є звичайними для прісноводних найпростіших? (Тому що концентрація солей у клітині прісноводних значно вища, ніж у зовнішньому середовищі, клітині необхідно мати механізм, що видаляє надлишки води, яка надходить із

навколишнього середовища) Яке значення для людини мають вільноживучі морські найпро-

стіші? (Вони входять до складу харчових ланцюжків морських екосистем, беруть участь в утворенні осадових порід)

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Підготувати повідомлення про захворювання людини, збудниками яких є найпростіші.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: