Опис місцевості і розв’язання задач за навчальними топографічними картами

Мета: навчити учнів вирішувати конкретні задачі за допомогою топографічних карт; продовжити формування навичок роботи з то­пографічними картами.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: топографічні карти шкільних атласів.

Опорні та базові поняття: план місцевості, топографічна карта, легенда карти.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Організація виконання практичної роботи, визначення мети і зав­дань уроку.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Географічна мозаїка»

Учитель роздає учням конверти, в яких на окремих аркушах дається визначення понять. З цих аркушів учні складають визначення.

Поняття:

Абсолютна висота — відстань по вертикалі від рівня моря до даної точки.

Аерофотознімки — фотографії місцевості, зроблені з літака за до­помогою спеціальної апаратури в масштабі. Азимут — кут між напрямом на північ за напрямом на який-не­будь предмет на місцевості; обчислюється в градусах від 0 до 360° за напрямом руху годинникової стрілки.

Бергштрихи — короткі перпендикулярні штрихи біля горизонталі, які вільним кінцем указують напрям зниження схилу.

Горизонталі — лінії на планах і картах, які з’єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Легенда карти — перелік використаних на географічній карті умовних позначень і пояснення до них.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Для будівництва фермерського господарства необхід­но оцінити умови території та зробити певні пропозиції. Для цього необхідно вивчити топографічну карту місцевості

IV. Виконання практичної роботи

1. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні працюють у групах з визначеним вчителем фрагментом ар­куша топографічної карти. За допомогою умовних знаків оцінюють природні умови певної частини території та роблять висновки щодо вигідності розміщення там фермерського господарства.

Час роботи в групі 5–7 хвилин. Після виконання роботи кожна група оголошує результати дослідження і робить певні висновки.

2. Прийом «Географічний вернісаж»

Учитель заздалегідь готує на великих аркушах паперу зображення окремих умовних знаків топографічних карт та пропонує учням на­звати об’єкти та явища, що позначаються на топографічних картах за їх допомогою.

V. Підсумки уроку

Учитель разом з учнями підбиває підсумки роботи в групах та виставляє оцінки за роботу.

VI. Домашнє завдання

Опрацюйте матеріали підручника.

Підготуйте матеріли, що стосуються географічних досліджень те­риторії України.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: