Органи кровообігу. Будова серця

Цілі уроку: обговорити значення кровообігу в життєдіяльності організму людини, розглянути особливості будови серця та її зв’язок з функціями, що виконуються.

Обладнання й матеріали: таблиці «Кровообіг», «Будова серця», «Еволюція кровоносної системи хребетних», розбірна модель серця.

Базові поняття й терміни: кровообіг, серце, ендокард, міокард, епікард, перикардій, передсердя і шлуночки, клапани, збудливість, провідність, електрокардіограма, автоматизм серця.

Концепція уроку

Розповісти про функції та значення кровообігу; показати, що система кровообігу пройшла складний еволюційний розвиток; описати будову серця, указати на наявність двох передсердь і двох шлуночків, звернути увагу на роз’єднання правої та лівої половини серця і повне розділення потоків венозної та артеріальної крові, а також на наявність системи клапанів, які забезпечують тік крові в одному напрямі; перелічити оболонки, що входять до складу стінок серця: ендокард, міокард і епікард; показати, що серце розташовано в особливій серцевій сумці — перикардії; перелічити основні властивості серцевого м’яза: збудливість, провідність і скоротливість.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Що таке імунітет?

2. Яка роль імунітету в збереженні індивідуальності організму?

3. Опишіть особливості будови кровоносної системи хребетних?

4. У яких хребетних уперше з’являється серце?

Повідомлення учнів

Будова серця в різних груп хребетних.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Схема будови серця

Оболонки серця:

- ендокард (внутрішня);

- міокард (середня м’язова);

-епікард (зовнішня);

- перикардій (навколосерцева сумка).

Основні властивості серцевого м’яза

Збудливість— здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників.

Провідність— здатність розповсюджувати збудження, що виникло на будь-якій ділянці, по всьому серцю.

Скоротливість— здатність м’язової тканини серця скорочуватися під впливом збудження.

Автоматизм— здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, що виникають у самому серці.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Яке значення має кровообіг?

Яку будову має серце?

Які основні властивості серцевого м’яза?

Самостійна робота учнів

1. Чому серцевий м’яз виділяють в окремий тип м’язів? (Особливості роботи серця вимагають від його м’яза властивостей як скелетного, так і гладкого м’яза. Тому, хоча в процесі еволюції серцевий м’яз розвинувся з гладкого м’яза, він має низку властивостей скелетного м’яза)

2. Як забезпечується автоматизм роботи серця? (З допомогою спеціальних клітин, які автоматично продукують ритмічні імпульси, що спричинюють скорочення серця)

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: