Основні процеси життєдіяльності тварин
Цілі уроку: ознайомити учнів з основними процесами життєдіяльності тварин.
Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин», «Класифікація рослин і тварин»
Базові поняття й терміни уроку:подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток.
Концепція уроку
Познайомити учнів з основними процесами життєдіяльності тварин. Показати, які функції повинен виконувати організм тварини для забезпечення своєї життєдіяльності.
ХІД УРОКУ
I.Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів
Питання до учнів
Хто такі тварини?
Які основні риси є характерними для тварин?
Чим тварини відрізняються від рослин?
Чим тварини відрізняються від грибів?
II.Вивчення нового матеріалу
Розповідь з елементами бесіди
Основні процеси життєдіяльності тварин
Подразливість
Цездатністьживихорганізмівактивнозмінюватисвоюжиттєдіяльністьпідвпливомзовнішніхфакторів.Як приклад подразливості можна навести реакцію тарганів на світло, від якого вони
намагаються якнайшвидше сховатися.
Рух
Це здатність організму змінювати своє положення або положення окремих своїх частин у просторі. Для більшості тварин є характерною здатність до швидких рухів, але існують і малорухливі тварини. Способи, з допомогою яких рухаються тварини, — це повзання, ходіння, стрибання, плавання, політ.
Живлення
Це процес надходження в організм поживних речовин, необхідних для його нормальної життєдіяльності. Живлення тварин можна розділити на такі етапи, як кормодобування, травлення і всмоктування.Для свого живлення тварини можуть використовувати різні об’єкти і способи. За об’єктами живлення їх поділяють на травоїдних (живляться рослинними організмами), хижих (живляться тваринними організмами) і всеїдних (живляться як
рослинними, так і тваринними організмами). За способами живлення можна виділити активних хижаків, паразитів, фільтраторів, детритофагів тощо.
Дихання
Це сукупність фізіологічних процесів, що забезпечують надходження в організм із зовнішнього середовища кисню. Проте, це стосується лише аеробних організмів. Анаеробні організми киснюне потребують і живуть, як правило, в умовах його відсутності або дефіциту.
Виділення
Це процес видалення з організму шкідливих і непотрібних продуктів обміну речовин. Ці продукти можуть виводитись із організму як у рідкому, так і в газоподібному або твердому стані.
Розмноження
Це процес відтворення організмом нових особин. Як і у рослин,у тварин розмноження може бути статевим і нестатевим.
Розвиток
Цепослідовнікількіснітаякіснізміниорганізмутварини,щовідбуваютьсявньомувідмоментународженняідокінцяжиття.
Одним з етапів розвитку організму тварини є, наприклад, перетворення личинки на дорослу особину.
Ріст
Це один із проявів розвитку організму, пов’язаний зі збільшенням їхнього розміру і маси тіла.
Основні функції організму тварин
Організм тварини повинен відокремлювати свій уміст від зовнішнього середовища і забезпечувати своє переміщення у просторі.
Організм тварини повинен забезпечувати обмін речовинами та енергією клітин і тканин з навколишнім середовищем та між собою.
Організм тварини повинен ефективно керувати всіма своїми елементами.
Організм тварини повинен забезпечувати своє відтворення. Виконання цих функцій забезпечують системи органів.
III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів
Питання до учнів
Що таке живлення?
Що таке дихання?
Що таке розвиток?
Які способи руху тварин ви знаєте?
Які типи розмноження існують у тварин?
IV. Домашнє завдання
Вивчити відповідний параграф підручника.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: