Північна Америка. Води суходолу. Основні річкові системи

Мета: сформувати знання про води суходолу Північної Америки, розкрити загальні особливості внутрішніх вод материка, показати їх залежність від рельєфу та клімату, нерівномірність розподілу на території материка; охарактеризувати найголовніші системи річок і озер та показати екологічні проблеми внутрішніх вод Північної Америки; формувати вміння роботи з картами атласу, розвивати навички роботи з додатковими джерелами географічних знань.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична та кліматична карти Північної Америки, атласи, підручники, схеми, картини природи материка, слайди для мультимедійної дошки.

Опорні та базові поняття:озерна улоговина, річкова долина, водоспад, повінь, паводок, межень, безстічний басейн, озерна система — Великі озера; льодовики гірські та покривні, Канадський Арктичний архіпелаг, айсберги, снігова лінія, водоспад, Ніаґара, каньйон.

Географічна номенклатура:річки:Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо; Ніаґарський водоспад;озера:Великі (Верхнє, Мічіґан, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент

Географічна хвилинка. Прийом «Аукціон»

Учні називають, одним реченням характеризують та показують на карті об’єкти географічної номенклатури теми «Північна Америка».

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

•Що відноситься до вод суходолу?

•Від чого залежить багатство материка на водні ресурси?

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось з цікавою інформацією про внутрішні води Північної Америки, найголовнішими системами річок та озер материка. Для вивчення нового матеріалу ми повинні пригадати опорні знання з попередніх уроків.

Прийом «Географічна хвиля»

Учні по черзі відповідають на поставлені запитання.

•Які живлення можуть мати річки?

•Як розрізняють річки за характером течії?

•Які бувають озера за походженням їхніх улоговин?

•Як рельєф впливає на характер течії річок?

•Чи залежить режим роботи річки від клімату?

•Як використовуються річки та озера в господарстві?

•Які екологічні проблеми пов’язані з річками?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Картографічна лабораторія»

Завдання.Назвіть і покажіть на карті річки Північної Америки. Визначте, до басейнів яких океанів належать, поясніть свою відповідь. Назвати і показати на карті найбільші озера материка, Ніаґарський водоспад.

2. Прийом «Мозковий штурм»

Поясніть, чому в південно-західній частині Північної Америки випадає мало опадів. Як це впливає на річкову систему материка?

3. Прийом «Географічна лабораторія»(робота за рядами)

Завдання.За допомогою підручника, карт атласу, схем, довідника учня охарактеризуйте:

І ряд — річки басейну Атлантичного океану;

II ряд — річки басейну Північного Льодовитого та Тихого океанів, льодовики;

IIІ ряд — Великі озера.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

Практична робота № 10.Складання комплексної характеристики однієї з річок материка за типовим планом.

І варіант — річка Св. Лаврентія;

II варіант — річка Юкон;

IIІ варіант — річка Колорадо.

VI. Підсумок уроку

1. Прийом «Продовж речення».

•Північна Америка багата на внутрішні води, які…

•Річки континенту належать до басейнів…

•Озера зосереджені переважно на…

•Більшість озерних улоговин виникла внаслідок…

2. Прийом «Експрес-тест»

1.У річок басейну Північного Льодовитого океану переважає живлення:

а) снігове; б) дощове; в) льодовикове; г) підземне.

2.Каньйоноподібні долини характерні, в основному, для річок басейну... океану.

а) Тихого; б) Індійського; в) Атлантичного; г) Північного Льодовитого.

3.Річка Міссісіпі:

а) замерзає у верхній течії;

б) замерзає в нижній течії;

в) замерзає на всьому протязі течії;

г) не замерзає.

4.У Північній Америці розташовані такі унікальні природні об’єкти, як:

а)річка Амазонка і затока Фанді;

б) каньйон Колорадо і вулкан Орісаба;

в)долина Смерті, пустеля Сахара і каньйон Колорадо;

г)річка Конґо і затока Фанді.

5.Небезпечні природні явища в Канаді:

а)крижані затори на річках в період повені;

б)землетруси;

в)торнадо;

г)засухи.

VII.Домашнє завдання

•Опрацювати відповідний матеріал у підручнику.

•Підготувати повідомлення про рослинний та тваринний світ материка.

•Намалювати представників рослинного та тваринного світу материка.

•Нанести на контурну карту найбільші річки материка та Великі озера.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: