Походження людини

Цілі уроку: ознайомити учнів з різноманіттям роду Homo; розглянути особливості його формування та основні етапи еволюції.

Обладнання й матеріали: реконструкції, муляжі, малюнки вимерлих представників роду Homo.

Базові поняття й терміни: антропогенез, люди, еволюція, людина вміла, людина випрямлена, неандерталець, людина розумна, головний мозок, соціальна поведінка, знаряддя праці.

Концепція уроку

Показати учням різноманіття роду Homo; розглянути види цього роду і з’ясувати їхні головні особливості; проаналізувати зв'язок між зміною умов середовища та поширенням представників роду Homo.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

Які зі знайдених представників гомінід є найдавнішими?

Які особливості відрізняли їх від інших представників приматів?

Де жили австралопітеки?

Повідомлення учнів

Людина вміла.

Людина випрямлена.

Неандертальці.

III. Вивчення нового матеріалу

На думку деяких антропологів, межею між австралопітеками (у широкому розумінні, включаючи парантропів) і «людьми» (Homo) слід вважати об’єм мозку, більший ніж 600 см3, і, головне, виготовлення кам’яних знарядь. Проте об’єм мозку, скоріше за все, не може бути надійним критерієм. Так, у 2004 р. описано видH. floresiensisз об’ємом мозку 380 см3 (хоча за всіма іншими ознаками він, безумовно, є представником родуHomo). Перехід від найдавніших людей (H. habilis / H. rudolfensis) доH. ergasterбув дуже важливим якісним стрибком в еволюції гомінід. Під час переходу відH. habilis / H. rudolfensisвідбулися дві

дуже важливі зміни. По-перше, різко збільшилися розміри тіла. По-друге, збільшилася доля тваринної їжі в раціоні, що сприяло розвитку мозку. Традиційно це пояснювали тим, щоH. ergasterнавчився більш ефективно полювати на велику й середню здобич. Проте, останнім

часом наводяться аргументи на користь того, щоH. ergasterбув таки споживачем падла і просто навчився більш ефективно конкурувати з іншими видами.

Деякі викопні представники роду Homo

Вид

Короткий опис

Homo habilis

людина вміла

Жив 2,4–1,5 млн років тому в Східній Африці. Об’єм черепа — близько 670 см3. Він уже виготовляв примітивні кам’яні знаряддя (Олдувайська культура). Корінні зубиH. habilisбули меншими, ніж уA. africanus, але значно більшими, ніж у сучасної людини. Аналіз внутрішньої поверхні черепа виявив у цього виду зародковий виступ у полі Брока, яке в сучасної людини пов’язують із мовою.H. habilisдосягав 1,5 м у висоту і важив близько 45 кг. Самці були більшими за самок, але уH. habilisне було

такої значної різниці в розмірах між ними, як уА. afarensis

Homo ergaster-людина працююча

Жив 1,9–1,6 млн років тому в Африці. Череп округлий, надбрівні дуги сильно розвинені. Зуби дрібні. Об’єм мозку — 880 см3. Можливо, самеH. ergasterє «автором» двох найважливіших винаходів: обоюдогострого рубила, схожого за формою на ікло хижого звіра, і використання вогню (найдавніші кострища, які знайдено в Африці, мають вік більше 1 млн років)

Homo erectus

пітекантроп і синантроп

(людина

випрямлена)

Об’єм мозку — від 900 до 1100 см3. Однією з характерних особливостей цих гомінід є дуже товсті надбрівні дуги й витягнутий низький череп. Зуби майже як у сучасної людини, але корінні дещо більші, а нижня шелепа трохи масивніша, підборіддя відсутнє. Вважають, щоH. erectusє нащадком африканськогоH. ergaster. Він виник приблизно 1,6 млн років тому й заселив південь Азії, включно з островами Індонезії. Вимер

менше 50 тис. років тому.H. erectus,безумовно, вже вмів користуватися вогнем

Homo neanderthalensis

— неандер-

талець

Неандертальці населяли Європу й Західну Азію 200–28 тис. років тому. Вони відрізнялися від сучасних людей більш низьким лобом, виступаючою потилицею, надбрівними дугами. Об’єм мозку — як у сучасних людей або навіть більше. Харчувалися вони майже винятково м’ясом. Канібалізм був також дуже поширеним. З’явилися перші містичні / релігійні вірування: вони вже ховали своїх померлих і прикрашали могили квітами

 

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

Які характерні ознаки властиві для родуHomo?

Де жила людина випрямлена?

Який об’єм мозку мали неандертальці?

Самостійна робота учнів

У яких представників роду Homo відбулося суттєве збільшення об’єму мозку? З чим це могло бути пов’язано?

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: