Прісноводні водорості. Лабораторна робота

Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесами життєдіяльності одноклітинних і багатоклітинних прісноводних водоростей; дати їх порівняльну характеристику.

Обладнання й матеріали: таблиці до теми, таблиця хламідомонади, зображення прісноводних водоростей, мікроскоп, культура хламідомонади або постійних препаратів.

Базові поняття: одноклітинні та багатоклітинні водорості, діатомові водорості, панцири, хлорела.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1.Де живуть водорості?

2.Чим водорості відрізняються від вищих рослин?

3.Які представники водоростей вам відомі?

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель нагадує учням, що водорості являють собою групу самостійних відділів, що в той же час мають деякі спільні ознаки.Вегетативне тіло водоростей називається таломом (сланню). Талом (слань)— це вегетативне тіло рослини, не диференційоване на органи (корінь, стебло, листки). Талом може бути одноклітинним, колоніальним або багатоклітинним. Його розміри можуть коливатися від декількох мікронів до тридцяти метрів.

Цікавим об’єктом для з’ясування особливостей нестатевого розмноження є багатоклітинна водорість улотрикс. Нестатеве розмноження улотрикса здійснюється зооспорами, що мають чотири джгутики. Зооспори вільно плавають уводі, а потім осідають на який-небудь підводний предмет, починають ділитися і поступово перетворюються на багатоклітинну нитчасту водорість. Учитель пропонує учням розглянути ліву половину рисунка в підручнику, на якому зображено нестатеве розмноження улотрикса.

Учні повинні чітко знати, що нестатеве розмноження зелених водоростей здійснюється з допомогою зооспор, з яких утворюються нові особини без попереднього злиття з якою-небудь клітиною.

Вивчення одноклітинних і багатоклітинних нитчастих водоростей завершується демонстрацією першої частини фільму «Водорості» й підсумковою бесідою, у результаті якої формулюються висновки приблизно такого змісту: «Водорості— це одноклітинні й багатоклітинні рослинні організми, що живуть переважно у воді. Клітини водоростей містять хлорофіл, поглинають воду, мінеральні солі й вуглекислий газ усією поверхнею тіла. Вони утворюють на світлі органічні речовини з неорганічних. Розмножуються нестатевим, а також вегетативним способом; не мають коренів, листків, стебел, квіток».

IV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторнаробота№ 11. Будова водорості

Мета:ознайомитися з особливостями будови й життєдіяльності водоростей на прикладі хламідомонади.

Обладнання й матеріали:культура хламідомонади або постійні мікропрепарати цієї водорості, мікроскопи, предметні й покривні скельця, препарувальні голки, піпетка, пінцет, фільтрувальний папір, вода, розчин іоду, зошит, підручник.

Хідроботи

1.Підготуйте мікроскоп до роботи.

2.Виготовте тимчасовий препарат хламідомонади й пофарбуйте його розчином іоду або розгляньте постійний мікропрепарат цієї водорості.

3.На малому збільшенні знайдіть особину хламідомонади й розмістіть її вцентрі поля зору.

4.Розгляньте водорість за великого збільшення. Використовуючи свої спостереження, замалюйте схему будови одноклітинної водорості. Укажіть на ній ядро, цитоплазму, оболонку, хлоропласт і вакуолі.

5.Зробіть висновок, в якому вкажіть функції позначених на вашому малюнку елементів клітини водорості.

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: