Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси

Практична робота № 4. Позначення на контурній карті річок

Мета: сформувати в учнів уявлення про основні річкові басейни України та канали, природні умови басейнів річок; сприяти форму­ванню навичок мислення високого рівня; продовжувати формувати вміння опрацьовувати різні джерела географічної інформації.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, карта поверхневих вод України, кліматична карта, атлас, підручник.

Опорні та базові поняття: річковий басейн, притоки.

Географічна номенклатура: річки: Дніпро, Дунай, Дністер, Пів­денний Буг, Сіверський Донець, Прип’ять, Десна, Тетерів, Ірпінь, Росава, Трубіж, Сула, Псел, Оріль, Самара, Інгулець, Чорна Тиса, Біла Тиса, Тересва, Ріка, Теребля, Боржава, Прут, Стрий, Свіча, Лімниця, Серет, Збруч, Смотрич, Дохна, Савранка, Кодима, Соб, Синюха, Інгул, Салгир, Біюк Карасу. Канали: Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кривий Ріг, Дніпро — Донбас, Північнокримський.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Географічна розминка»

Закінчіть речення:

Гідрологія — це…

Поверхневі води — це…

Густота річкової мережі України — …

Річки України належать до басейнів таких морів…

Найбільший каскад водосховищ знаходиться на річці…

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Завдання сьогоднішнього уроку, на базі здобутих знань про особливості поверхневих вод України, основні річкові басейни та особливості гідрографічних характеристик річок здійснити уявну екскурсію по основних річкових системах Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси, а також з’ясувати інформацію про найбільші канали: Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кри­вий Ріг, Дніпро — Донбас, Північнокримський.

IV. Вивчення нового матеріалу

Прийом «Мандрівка»

І етап. Учні, які заздалегідь підготували свої доповіді, розповіда­ють про особливості найбільших річкових систем України (у вигляді екскурсії), дотримуючись такого плану:

1. Назва. Басейн стоку.

2. Площа басейну річки.

3. Основна річка. Протяжність основної річки. Місце витоку. Місце впадіння.

4. Особливості природних умов території басейну та їх влив на гідро-графічні характеристики.

5. Гідрологічний режим.

6. Найбільші притоки основної річки. Їх коротка характеристика.

7. Характер господарського використання. Екологічні проблеми.

8. Цікава інформація для допитливих.

II етап. Учні, використовуючи матеріали домашнього завдання, характеризують основні найкрупніші канали України: Сіверський Донець — Донбас,

Дніпро — Кривий Ріг,

Дніпро — Донбас,

Пів­нічнокримський.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Робота з картою»

Учні називають і показують на фізичній карті України найбільші річки та канали України.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Асоціація»

Учні висловлюють асоціації, які виникають у них на момент зга­дування основних річок України.

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: