Розмноження спорами

Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями розмножен­ня рослин спорами на прикладі папороті; вивчити значення цього виду розмноження для рослин.

Обладнання й матеріали: постійні препарати спорангіїв папороті, мікроскопи, гербарні зразки папоротей, таблиці із зображенням життєвих циклів спорових рослин.

Базові поняття й терміни уроку: папороть, спорофіт, гаметофіт, спори, спорангії, чоловічі й жіночі органи статевого розмноження (антеридії й архегонії).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які типи вегетативного розмноження можна виділити?

2. Що таке бульба?

3. Як правильно розмножувати рослини з допомогою живців?

4. Які способи розмноження рослин, крім вегетативного, вам відомі?

III. Вивчення нового матеріалу

Використовуючи малюнок і таблицю розмноження папоротей, учитель розповідає про розмноження з допомогою спор. На малюнку та в гербарії необхідно знайти пучки дрібних «мішечків» на нижньому боці листка папороті. Ці «мішечки» називаються спорангіями, а їхній уміст— спорами. В одному спорангії папороті може міститися величезна кількість дрібних спор.

Для того щоб підвести учнів до відповіді на запитання, яку роль відіграють спори в житті папороті, учитель розповідає про особливості її розмноження.

Спори висипаються з дозрілих спорангіїв і потрапляють у ґрунт. Потрапивши у вологий ґрунт, спора проростає. Рослина, що виросла зі спори, являє собою маленьку, розміром з десятикопієчну монетку, зелену пластинку, схожу на серце (заросток). Це цілком самостійний організм. Він здатен до фотосинтезу, на нижньому його боці розміщуються вирости, що складаються з ланцюжків клітин— з їх допомогою він одержує з ґрунту воду й мінеральні речовини.

Якщо не знати, що цьому організму дала життя спора папороті, неможливо повірити, що перед вами його нащадок.

Слід особливо звернути увагу учнів на зовнішні відмінності між папороттю й рослиною, що з’явилася на світ у результаті розмноження спорами. Чи є відмінності в їх внутрішній будові? Щоб відповісти на це питання, з’ясуємо, що являє собою спора, з якої виросла «зелена пластинка».

Як і будь-яка інша клітина папороті, спора утворилася в результаті поділу клітини її твірної тканини. Однак процес поділу такої клітини відрізняється від звичайного. Під час утворення спор материнська клітина ділиться не на дві, а на чотири частини. Отже, з однієї материнської клітини утворюється чотири спори.

Спора— особлива клітина організму папороті. Вона відрізняється тим, що вїї ядрі міститься лише половина тієї кількості хромосом, що перебуває в ядрах кожної з інших клітин організму. Інакше кажучи, у будь-якій клітині цього рослинного організму міститься удвічі більше хромосом, ніж у клітині-спорі. Біологи говорять так: спори— це клітина з одинарним набором хромосом, а решта клітин містить подвійний набір хромосом.

Клітини з одинарним набором хромосом називають гаплоїдними, а клітини з подвійним набором— диплоїдними.

Спори— це єдині гаплоїдні клітини в організмі папороті. Потрапивши увологий і теплий ґрунт, спора ділиться так само, як і всі інші клітини папороті. З однієї гаплоїдної клітини-спори утворюється безліч клітин нового організму— «зеленої пластинки». Усі його клітини є гаплоїдними. Цим і відрізняється організм-нащадок від організму-предка папороті, в якого всі клітини диплоїдні.

Розглянувши будову заростка, необхідно підвести учнів до розуміння біологічної ролі нестатевого розмноження. Для цього розглядають будову органів статевого розмноження, утворення сперматозоїдів і яйцеклітин (гамет), умов, необхідних для запліднення,— злиття гамет. Зигота відразу ж після запліднення починає ділитися, утворюючи зародок нової рослини.

Утворення гамет, їх злиття в зиготу й утворення зародка нового організму називають статевим розмноженням. Рослині, на якій утворюються статеві клітини, біологи дали особливу назву— гаметофіт, що означає «той, що вирощує гамети». Функція гаметофіта— участь у статевому розмноженні.

Рослину, на якій утворюються спори, називають спорофітом— «той, що вирощує спори». Спорофітом є рослина, яку ми зазвичай називаємо папороттю. Розмноження з допомогою спор називають нестатевим розмноженням.

На завершення уроку вчитель розповідає про те, що нестатеве розмноження спорами, за якого утворюються окремі особини— рослини-гаметофіти, властиво не тільки папоротям, але й багатьом іншим видам (групам) рослин. Серед них водорості, мохи, плауни, хвощі— групи рослин, з якими ви познайомитеся пізніше.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді напитання

Навіщо рослинам потрібні спори?

Що таке спорофіт?

Що таке гаметофіт?

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: