Розподіл квіткових на класи й родини

Цілі уроку: на прикладі групи квіткових рослин вивчити поняття про таксономічні категорії— види, роди, родини, класи; показати більш близьке й віддалене споріднення між рослинами, їх біологічні особливості й народногосподарське значення.

Обладнання й матеріали: таблиця життєвого циклу покритонасінних, будова квітки, гербарій рослин, насіння і плоди, їх зображення, таблиці раніше вивчених рослин для порівняння, фіксовані квітки однодольних і дводольних рослин або живі квітки.

Базові поняття й терміни уроку: вид, рід, родина, клас, відділ, порядок, Однодольні та Дводольні.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1.У яких умовах можуть зростати покритонасінні рослини?

2.Чим покритонасінні рослини відрізняються від голонасінних?

3.Які загальні ознаки покритонасінних рослин можна назвати?

III. Вивчення нового матеріалу

У процесі бесіди в пам’яті учнів насамперед відновлюється відома їм розмаїтість квіткових рослин: дикоростучих і культурних; дерев, чагарників, трав; однорічних, дворічних і багаторічних. При цьому важливо з’ясувати, чи знають учні флору місцевого краю, умови виростання найбільш типових видів рослин у різних рослинних угрупованнях (ліс, лука, болото тощо), а також рослини різних природних зон земної кулі (зв’язок з курсом географії). Узагальнюючи сказане, учитель повідомляє, що квіткові— найпоширеніша група рослин на земній кулі. Налічується понад 200 тис. видів квіткових
рослин.

Виникають запитання:

— Що спільного в будові всіх квіткових рослин?

— На які дві групи поділяються квіткові рослини?

Розгляд конкретних рослин допомагає учням дати правильні відповіді на поставлені запитання. Учні можуть указати органи рослини— квітку і плід, що утворюється в ній з насіння, стебло, листки, корінь, а також назвати характерні ознаки класів Однодольні та Дводольні. Учням повідомляється, що Квіткові— дуже важлива група рослин. Багато квіткових рослин використовується людиною, близько 1,5 тис. видів є культурними рослинами, без багатьох із них неможливо уявити життя людини. Знання життя рослин допомагає людині одержувати високі врожаї, виводити нові сорти й завдяки цьому задовольняти різноманітні потреби в продуктах харчування і сировині для промисловості.

З проведеної бесіди учні повинні зрозуміти найголовніші завдання вивчення теми: розширювати й удосконалювати знання про цю біологічно цікаву і практично дуже важливу групу рослин, а також навчитися з допомогою визначників з’ясовувати назви рослин, знаходити ознаки подібності в їх будові, дізнаватися, яке вони мають значення в житті природи й людини.

IV. Виконання практичної роботи

Практична робота № 4. Розпізнавання видів кімнатних рослин

Мета:навчитися розпізнавати кімнатні рослини та характеризувати їх, відображаючи пристосованість до місць зростання в природних умовах.

Обладнання й матеріали:довідники з кімнатних рослин, кімнатні рослини з різних природних біотопів або їхні зображення на малюнках чи фотографіях, зразки паспортів кімнатних рослин.

Хідроботи

1.Розгляньте надані вам кімнатні рослини або їх зображення і визначте їхні назви, використовуючи відповідні довідники.

2.Використовуючи матеріали довідників, розподіліть рослини на три групи згідно з умовами їх зростання у природі: «Рослини посушливих територій», «Рослини вологих територій», «Рослини територій середньої зволоже­ності».

3.Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини посушливих територій». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запи­шіть їх у таблицю.

4.Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини вологих територій». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запишіть їх у таблицю.

5.Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини територій середньої зволоженості». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запишіть їх у таблицю.

6.Виберіть по одній рослині з кожної групи й заповніть на неї паспорт згідно з наявним зразком.

7.Закінчіть заповнення таблиці та зробіть висновок, у якому вкажіть, яким чином рослини пристосовуються до різних умов існування в природі.

Група

Представники

Характерні риси

Рослини посушливих територій

 

 

Рослини вологих територій

 

 

Рослини територій середньої
зволоженості

 

 

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: