Семінарське заняття «Екологічні проблеми і їх вирішення»

Мета уроку: узагальнити й закріпити зания учнів за темою: «Природні джерела вуглеводнів»; підкреслити важливість екологічного аспекту в одержанні й застосуванні палива.

Очікувані результати: творчий підхід учнів до вирішування екологічних проблем.

Обладнання:

Тип уроку: урок узагальнення знань і вмінь учнів.

n1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n2. Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Перевірка письмового завдання біля дошки.

2.2. Фронтальне опитування за запитаннями підручника.

n3.Етаппідготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння нового матеріалу

3.1. Повідомлення теми уроку.

3.2. Формулювання разом з учнями мети і задач семінарського заняття.

n4. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення вислову

Однією з найбільш гострих проблем сучасності є збереження навколишнього середовища. Будь-які успіхи науково-технічного прогресу будуть знецінені, якщо вони супроводжуються руйнуванням природи. Людина не зможе жити без чистого повітря, вільного від шкідливих домішок, води та продуктів харчування.

Тейяр де Шарден

— Чи можна на сучасному етапі розвитку цивілізації повністю відмовитися від шкідливих промислових технологій?

— Як поєднати науково-технічний прогрес і охорону природного середовища?

— Які ще ви знаєте вислови, що закликають людство звернути увагу на екологічні проблеми?

n5. Узагальнення і закріплення знань

(Проведення семінарського заняття)

5.1. Виступи учнів із доповідями за пропонованими темами:

1. Найважливіші родовища кам’яного вугілля, нафти й газу в Україні.

Головні моменти:

Запаси паливних ресурсів України характеризуються переваго в їхній структурі твердих видів палива (кам’яного вугілля, пальних сланців і торфу) і дефіцитом рідких і газоподібних вуглеводнів. Відсутність достатньої кількості нафти і природного газу створює значні труднощі в розвитку економіки.

2. Використання природних джерел вуглеводнів і продуктів їхньої переробки:
а) в органічному синтезі; б) як палива.

Головні моменти:

Видобута і неперероблена нафта зазвичай не застосовується. Для одержання з нафти необхідних речовин її треба піддати переробці. Останнім часом нафтові вуглеводні широко використовують як сировину для хімічної промисловості. Різними способами з них отримують речовини, необхідні для виробництва пластмас, синтетичного текстильного волокна, синтетичного каучуку, спиртів, кислот, синтетичних мийних засобів, вибухових речовин, отрутохімікатів, синтетичних жирів тощо.

Головне завдання переробки природних газів — перетворення насичених вуглеводнів у більш активні — ненасичені, які потім переробляють на синтетичні полімери (каучук, пластмаси). Крім того, окисненням вуглеводнів одержують органічні кислоти, спирти та інші продукти.

3. Екологічні наслідки виробництва енергії.

Головні моменти:

Парниковий ефект: причини; наслідки.

Кислотні дощі: історична довідка; неприємності, пов’язані з кислотними дощами; процес утворення кислотних хмар.

4. Альтернативні джерела енергії.

Головні моменти:

Пряме перетворення сонячної енергії: використання сонячних панелей та фотоелементів; використання сонячної енергії для одержання водню шляхом електролізу та фотолізу; біофотоліз; термохімічне розкладання води.

Одержання енергії з біомаси: біогаз; спирт; рослинні масла.

Екологічний аспект енергетичної проблеми.

5.2. Обговорення.

5.3. Колективне формулювання висновків.

n6. Підбиття підсумків уроку, рефлексія

«Закінчи речення»

— Сьогодні на уроці я дізнався…

— Сьогодні на уроці я зрозумів…

— Сьогодні на уроці найцікавішим було…

— У мене виникло запитання щодо…

n7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник ________________________________________________

Робочий зошит ____________________________________________

Збірник завдань ____________________________________________

7.2. Індивідуальне завдання.

 

 

 

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: