Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

Мета уроку: узагальнити й закріпити знання учнів про хімічні властивості органічних сполук, їхній генетичний зв’язок; показати важливість вуглеводневої сировини як джерела для одержання органічних речовин різних класів; розвивати логічне мислення учнів.

Очікувані результати: учні повинні усвідомити важливість вуглеводневої сировини для економіки країни, учні повинні пояснювати взаємоперетворення органічних речовин.

Обладнання: підручники.

Тип уроку: урок удосконалення знань, умінь і навичок.

n1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n2. Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Перевірка письмового домашнього завдання біля дошки.

2.2. Фронтальне опитування за запитаннями з підручника.

n3. Етап підготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння нового матеріалу

3.1. Повідомлення теми нового матеріалу.

3.2. Формулювання разом з учнями мети і задач вивчення нового матеріалу.

У процесі бесіди слід підвести учнів до розуміння важливості застосування природних вуглеводнів як сировини для органічного синтезу.

3.3. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя

У зв’язку зі швидким розвитком хімічної й нафтохімічної промисловості потреба в нафті збільшується не тільки з метою підвищення вироблення палива і масел (мастил), але і як джерелаважливої сировини для виробництва синтетичних каучуків і волокон, пластмас, ПАВ, мийних засобів, пластифікаторів, присадок, барвників тощо (на це витрачається понад 8 % від

об’єму світового видобутку).

n4. Актуалізація опорних знань

Проблемне запитання

Як ви вважаєте, які органічні речовини і в який спосіб можна одержати з метану?

На дошці записуються всі запропоновані формули і схеми одержання. У ході уроку пропозиції учнів або підтверджуються, абоспростовуються.

n5. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Складання схеми синтезу органічних речовин різних класів на основі вуглеводневої сировини. (Бесіда.)

2. Одержання вуглеводнів і їх застосування. (Бесіда, рівнянняна дошці.)

Головні моменти:

Лабораторні й промислові методи одержання алканів, алкенів, алкінів.

Застосування насичених та ненасичених вуглеводнів (етилену та ацетилену)

3. Одержання оксигеновмісних органічних сполук і їх застосування (насичені одноатомні спирти (метанол та етанол), багатоатомні спирти (гліцерол), карбонові кислоти, естери, жири,вуглеводи). (Бесіда (оглядово).)

4. Одержання нітрогеновмісних органічних сполук і їх застосування (аміни, амінокислоти, білки). (Бесіда (оглядово).)

Звернути увагу учнів

Продукти харчування, відповідно до державних стандартів, виготовляють лише з харчової сировини, а не з нафтиабо газу.

n6. Узагальнення й закріплення знань

Самостійна робота (перевірка засвоєння знань, отриманих науроці).

Складіть рівняння реакцій для здійснення ланцюга перетворень.

Iваріант

С→CH4→СН3Cl→C2H6→CO2.

II варіант

CH4→С2Н2→C2H4→C2H5Cl.

III варіант

С2H6→С2Н4→C2H2→C2H2Cl4.

n7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________

Збірник завдань ____________________________________________

7.2. Індивідуальне завдання.

Напишіть можливі рівняння реакцій, за допомогою яких можнаодержати етанол із вуглеводневої сировини (наприклад, з метану).

 

 

 

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: