Узагальнення матеріалів теми "Черви"

Цілі уроку: узагальнити знання учнів з теми, визначити індивідуальний рівень засвоєння матеріалу теми для кожного з учнів.

Обладнання і матеріали: індивідуальні листки з варіантами тематичного оцінювання, таблиці «Найпростіші», «Кишковопорожнинні», «Черви».

Базові поняття і терміни уроку: найпростіші, двошарові тварини, кишковопорожнинні, плоскі черви, круглі черви, кільчасті черви, порожнина тіла.

Концепція уроку

У процесі бесіди узагальнити знання учнів з теми, звернути їхню увагу на переваги, пов’язані зі спеціалізацією окремих клітин і тканин, які організми отримали під час ускладнення своєї організації. Використовуючи індивідуальні завдання, визначити рівень засвоєння матеріалу теми для кожного з учнів.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Бесіда з учнями

Проблемне питання для обговорення в ході бесіди:

Які переваги і недоліки має ускладнення організації організму в процесі еволюції?

II. Тематичне оцінювання з теми «Найпростіші. Багатоклітинні тварини. Черви»

Варіант І

Виберіть правильну відповідь.

1. Форамініфер відносять до типу:

а) Саркоджгутикові; б) Споровики; в) Інфузорії.

2. Збудником сонної хвороби є:

а) вольвокс; б) лейшманія; в) трипаносома.

3. До типу Плоскі черви відносять:

а) гострика; б) нереїса; в) білу планарію.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Кутикула, круглі черви, первинна порожнина тіла кільчасті черви, роздільностатеві організми.

5. Дайте відповідь на запитання.

Чому деякі одноклітинні мають скоротливі вакуолі, а деякі — ні?

Варіант ІІ

Виберіть правильну відповідь.

1. Актинії є представниками:

а) найпростіших; б) губок; в) кишковопорожнинних.

2. Один із видів амеб є збудником:

а) дизентерії; б) малярії; в) сонної хвороби.

3. Зовнішнім паразитом людини є:

а) ехінокок; б) бурякова нематода; в) медична п’явка.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Евглена, трипаносома, малярійний плазмодій, дизентерійна амеба, лейшманія.

5. Дайте відповідь на запитання.

Які риси в будові стьожкових червів свідчать про їх пристосування до паразитичного способу життя?

Варіант ІІІ

Виберіть правильну відповідь.

1. Збудників малярії відносять до типу:

а) Саркоджгутикові; б) Споровики; в) Інфузорії.

2. Збудником пендинської виразки є:

а) вольвокс; б) лейшманія; в) трипаносома.

4. Паразитом рослини є:

а) біла планарія; б) ехінокок; в) бурякова нематода.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Вторинна порожнина тіла, плоскі черви, параподії, кільчасті черви, кровоносна система.

5. Дайте відповідь на запитання.

Навіщо кишковопорожнинним потрібна мезоглея?

Варіант IV

Виберіть правильну відповідь.

1. До типу Круглі черви відносять:

а) бичачого ціп’яка; б) аскариду; в) білу планарію.

2. Один із видів трипаносом є збудником:

а) дизентерії; б) малярії; в) сонної хвороби.

3. Колоніальним організмом є:

а) гідра; б) вольвокс; в) евглена.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Гідра, медуза, поліп, життєвий цикл, брунькування.

5. Дайте відповідь на запитання.

Які риси в будові аскариди свідчать про її пристосування до паразитичного способу життя?

Варіант V

Виберіть правильну відповідь.

1. Ходильних ніг у медичної п’явки:

а) немає; б) шість; в) вісім.

2. Колоніальним організмом є:

а) вольвокс; б) лейшманія; в) трипаносома.

3. Бодяга — це:

а) медуза; б) поліп; в) губка.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Клас, тип, ряд, порядок, царство Тварини.

5. Дайте відповідь на запитання.

Порівняйте амеб та інфузорій.

Варіант VI

Виберіть правильну відповідь.

1. Кошики Венери є представниками:

а) найпростіших; б) губок; в) кишковопорожнинних.

2. Один із видів споровиків є збудником:

а) дизентерії; б) малярії; в) сонної хвороби.

3. Внутрішнім паразитом людини є:

а) біла планарія; б) ехінокок; в) медична п’явка.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Несправжні ніжки, мале ядро, велике ядро, порошиця, війки.

5. Дайте відповідь на запитання.

Які риси в будові печінкового сисуна свідчать про його пристосування до паразитичного способу життя?

Варіант VII

Виберіть правильну відповідь.

1. Форамініфер відносять до типу:

а) Саркоджгутикові; б) Споровики; в) Інфузорії.

2. Збудником сонної хвороби є:

а) вольвокс; б) лейшманія; в) трипаносома.

3. Вусиків на голові у нереїса:

а) одна пара; б) дві пари; в) немає.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Ехінокок, печінковий сисун, стьожак широкий, медична п’явка, бичачий ціп’як.

5. Дайте відповідь на запитання.

Порівняйте паразитичних і вільноживучих найпростіших.

Варіант VIII

Виберіть правильну відповідь.

1. Актинії є представниками:

а) найпростіших; б) губок; в) кишковопорожнинних.

2. Один із видів амеб є збудником:

а) дизентерії; б) малярії; в) сонної хвороби.

3. Паразитом не є:

а) біла планарія; б) ехінокок; в) бурякова нематода.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Евглена, трипаносома, малярійний плазмодій, дизентерійна амеба, лейшманія.

5. Дайте відповідь на запитання.

Навіщо живим організмам потрібна порожнина тіла?

Варіант ІХ

Виберіть правильну відповідь.

1. До типу Кільчасті черви відносять:

а) нереїса; б) аскариду; в) білу планарію.

2. Збудником пендинської виразки є:

а) вольвокс; б) лейшманія; в) трипаносома.

3. Гідра — це:

а) медуза; б) поліп; в) губка.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Гострик, біла планарія, війки, паренхіма, кишкова порожнина.

5. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають кишковопорожнинні?

Варіант Х

Виберіть правильну відповідь.

1. Амеби є представниками:

а) найпростіших; б) губок; в) кишковопорожнинних.

2. Один із видів трипаносом є збудником:

а) дизентерії; б) малярії; в) сонної хвороби.

3. Внутрішнім паразитом людини є:

а) медична п’явка; б) стьожак широкий; в) планарія.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Гідра, медуза, поліп, життєвий цикл, брунькування.

5. Дайте відповідь на запитання.

Порівняйте між собою вільноживучих і паразитичних плоских червів.

Варіант ХІ

Виберіть правильну відповідь.

1. До типу Круглі черви відносять:

а) бичачого ціп’яка; б) ехінокока; в) гострика.

2. Колоніальним організмом є:

а) вольвокс; б) лейшманія; в) трипаносома.

3. Бодяга — це:

а) медуза; б) поліп; в) губка.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Ехінокок, печінковий сисун, нереїс, медична п’явка, бурякова нематода.

5. Дайте відповідь на запитання.

Запропонуйте свою класифікацію способів руху найпростіших.

Варіант ХІІ

Виберіть правильну відповідь.

1. До типу Плоскі черви відносять:

а) гострика; б) білу планарію; в) нереїса.

2. Один із видів споровиків є збудником:

а) дизентерії; б) малярії; в) сонної хвороби.

3. Багатоклітинним організмом є:

а) гідра; б) вольвокс; в) евглена.

4. Знайдіть зайвий термін і поясніть, чому він зайвий.

Несправжні ніжки, мале ядро, велике ядро, порошиця, війки.

5. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають кільчасті черви?

ІІІ. Домашнє завдання

Вибрати теми доповідей і повідомлень для уроків наступної теми.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: