Відділ Мохоподібні. Зелені мохи. Лабораторна робота

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови мохоподібних та процесами їх життєдіяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці й зображення мохів, гербарій мохів.

Базові поняття й терміни уроку: Мохоподібні, ризоїди, спорогон, коробочка, ніжка, стопа, протонема, гаметофіт, спорофіт, листостеблова будова, бріологія.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1.Коли на Землі з’явилися наземні рослини?

2.Які фактори слабко діють на рослини у воді й сильно діють на суходолі?

3. Що таке спорофіт?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Загальна характеристика мохоподібних

Мохоподібні найбільш примітивні з листостеблових рослин. Це єдина група, уякої в життєвому циклі переважає гаметофіт. У більшості випадків це трав’янисті рослини, що ростуть у середовищі з підвищеною вологістю— на болотах, сирих луках і в лісах. Є види, що ростуть лише у воді. Часто ростуть на деревах, зазвичай на нижній частині стовбура. Багато мохоподібних здатні добре переносити посуху й навіть тривале (протягом декількох років) висушування.

Вегетативне тіло представлено сланню або розчленовано на стебло й листя (убільшості видів). Усмоктування води і прикріплення до субстрату здійснюється ризоїдами (виростами епідермісу). Внутрішня будова проста. Частково відособлені асиміляційна, провідна і механічна тканини.

Статеве (гаметофіт) і нестатеве (спорофіт) покоління існують на одній рослині. Органи розмноження— антеридії й архегонії. Спермії мають два джгутики. Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому середовищі. Спорофіт представлений спеціалізованим утворенням— спорогоном. Розвиток гаметофіта починається з утворення маленького ланцюжка клітин— протонеми.

IV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота № 12. Будова й розмаїтість мохоподібних

Мета:ознайомитись із особливостями будови й різноманітністю мохопо­дібних.

Обладнання й матеріали:гербарні або фіксовані зразки маршанції, політриха, сфагнума, постійний мікропрепарат спорогона моху, мікроскоп, лупа, зошит, підручник.

Хідроботи

1.Розгляньте гербарні або фіксовані зразки маршанції, а також її малюнок упідручнику. Зверніть увагу на розгалуження талому маршанції, згадайте, як називається цей тип розгалуження.

2.На нижній стороні талому знайдіть ризоїди, а на верхній— вирости-підставки. Зверніть увагу на різну форму підставок у різних рослин.

3.Намалюйте гаметофіти маршанції, позначивши на малюнку жіночий і чоловічий гаметофіти, підставки з антеридіями й архегоніями, талом, ризоїди.

4.Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки політриха звичайного, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть ризоїди і спорогон.

5.Намалюйте гаметофіти політриха, позначивши на малюнку жіночий і чоловічий гаметофіти, листки, стебло, ризоїди, спорогон, коробочку.

6.Розгляньте під мікроскопом препарат спорогона. Замалюйте його й позначте на малюнку кришечку, стінку коробочки, стовпчик, спорангій і спори.

7.Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки сфагнуму, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть стебло, бічні гілочки й листки.

8.Виготовте тимчасовий мікропрепарат листка сфагнуму й розгляньте його під мікроскопом.

9.Замалюйте мікропрепарат сфагнуму й позначте на малюнку водоносні йхлорофілоносні клітини.

10.Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси будови мохоподібних.

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: