Відділи Хвощеподібні та Плауноподібні. Лабораторна робота

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесів життєдіяльності плауноподібних іхвощеподібних, їх поширенням, значенням у природі й житті людини.

Обладнання й матеріали: гербарій хвоща і плауна або таблиці, зразок кам’яного вугілля, таблиці й фотоілюстрації.

Базові поняття й терміни уроку: Плауноподібні, придаткові корені, кора, стробіл, рівноспорові й різноспорові Плауноподібні, плаун булавовидний, плаун-баранець, спори, кам’яне вугілля, Хвощеподібні, хвощ польовий, хвощ лісовий, вузли, міжвузля, вставний ріст, кореневище, пазуха, лікарські рослини.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Яку роль відіграють хлорофілоносні й повітроносні клітини листка сфагнуму?

2. Яке господарське значення мають мохи?

3. Як утворюється торф та яке його значення в природі й житті людини?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Загальна характеристика відділу Плауноподібні

Плауноподібні— це багаторічні трав’янисті вічнозелені рослини, рідше напівкущі. Серед вимерлих плауноподібних відомі деревоподібні форми. Усього нараховується близько 450 сучасних видів плауноподібних.

У життєвому циклі домінує спорофіт. Спорофіти у більшості видів складаються з розгалуженого кореневища, від якого відходять наземні гілки й додаткові корені. Спорангії розташовані на верхній поверхні видозмінених листків (спорофілів), які можуть збиратися у стробіли. Гаметофіти можуть бути як одностатевими, так і двостатевими, підземними або надземними. Трапляються безхлорофільні гаметофіти, які живляться за рахунок мікоризи або поживних речовин спори. Органи розмноження— антеридії й архегонії. Спермії мають два джгутики. Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому сере­довищі.

Плауноподібні дуже поширені. Вони використовуються в медицині, а їх спори, крім того, у піротехніці й металургійній промисловості.

Загальна характеристика відділу Хвощеподібні

Хвощеподібні— це багаторічні трав’янисті рослини. Серед вимерлих хвощеподібних відомі деревоподібні форми. Усього нараховується 32 сучасні види хвощеподібних, які представляють єдиний рід— хвощ.

Спорофіти хвощів мають членисту будову. Їхні пагони складаються з вузлів, від яких відходять листки й гілки, і міжвузлів. Міжвузля мають ребра (гребені), в яких у клітинах епідермісу відкладається кремнезем. Стебла зелені, виконують функцію фотосинтезу. У деяких видів стебла двох типів: зелені фотосинтезуючі вегетативні й безхлорофільні спороносні. Є кореневища. Спорангії розташовані уздовж краю зонтикоподібних структур— спорофілів, які зібрані на верхівці стебла й утворюють стробіл.

Гаметофіти зелені, дуже маленькі. Органи розмноження— антеридії й архегонії. Спермії мають багато джгутиків. Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому середовищі.

Хвощі дуже поширені, але ростуть переважно у північній півкулі. Зазвичай трапляються біля води або у вологих місцях. Використовуються в медицині та, іноді, у різних видах господарської діяльності. Молоді пагони хвощів їстівні. Більшість видів— пасовищні бур’яни.

IV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторнаробота№ 13. Особливості будови плауна булавовидного
і хвоща польового

Мета:ознайомитися з особливостями будови хвощів і плаунів.

Обладнання й матеріали:гербарні або фіксовані зразки плауна булавовидного і хвоща польового, препарувальний набір, лупа, зошит, підручник.

Хідроботи

1.Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки спорофітаплауна булавовидного, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть корені, пагони, стебла, листки і стробіли.

2.Використовуючи лупу, розгляньте розташування листя на стеблі й будову стебла.

3.Намалюйте рослинуплауна булавовидного й позначте на малюнку корені, стебло, листки і стробіл.

4.Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки спорофітахвоща польового, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть корені, кореневище, надземні спороносні й вегетативні пагони, вузли й міжвузля.

5.Використовуючи лупу, розгляньте стробіл на верхівці спороносного пагона.

6.Намалюйте рослинухвоща польового й позначте на малюнкукорені, кореневище, надземні спороносні й вегетативні пагони, вузли й міжвузля, стебло, листки і стробіл.

7.Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси будови плауноподібних і хвощеподібних.

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: