Внутрішня будова листка у зв’язку з виконуваними ним функціями

Мета уроку: ознайомити учнів з анатомічною будовою листка узв’язку з виконуваними ним функціями.

Обладнання й матеріали: таблиці внутрішньої будови листка, мікроскопи, предметні й покривні скельця, склянки зводою, живі рослини, гербарний матеріал.

Базові поняття й терміни уроку: шкірочка, хлорофілоносна тканина, стовпчасті клітини, міжклітинники, продихи, замикаючі клітини, щілина продиху, жилка.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Як можна відрізнити простий і складний листки?

2. Які листки називають сидячими?

3. Які типи жилкування існують у листків?

III. Вивчення нового матеріалу

Під час пояснення внутрішньої будови листка вчитель говорить про положення верхньої та нижньої шкірочки, особливості будови їхніх клітин, будову м’якоті листка, підкреслює наявність у них хлоропластів, характер розташування клітин основної тканини, розповідає про будову провідних пучків у жилках, їх значення.

Учитель пояснює учням, яку роль відіграє черешок у винесенні листка до світла та у взаємній здатності листків не затінювати один одного. Учні відзначають, що черешок і стебло відіграють велику роль у винесенні листків до світла, а отже, сприяють утворенню в них органічних речовин.

На додаток до відповідей учнів учитель розповідає про те, що безперервному проникненню в листки повітря багато в чому сприяє їхня будова: плоска поверхня, наявність величезної кількості продихів і міжклітинників.

Ознайомлення з пристосуваннями рослин до регулювання випаровування води листками можна почати з бесіди за запитаннями:

— Чи рівномірно розподіляється волога на земній поверхні?

— Назвіть місця, де рослини мають води вдосталь і, навпаки, потерпають від її нестачі.

— Чи завжди коріння рослин у нашій місцевості знаходять у ґрунті достатню кількість вологи?

Постановкою цих питань забезпечується логічний перехід до розгляду різних пристосувань для регулювання випаровування води листками в рослин.

Після цього вчитель розповідає про замикання продихів, що дає можливість регулювати випаровування. Розглядати всі причини, що спричиняють замикання й розмикання продихових щілин, немає необхідності. Важливо повідомити учням, що зменшення води в замикаючих клітинах продихів призводить їх до змикання. У разі збільшення кількості води в цих клітинах до певної межі вони розмикаються. Дію продихового апарата можна показати на моделі. Розповідає вчитель і про рослини посушливих місць на прикладах рослин пустель— кактусів, піщаної акації та ін.

Про листопад наших дерев і кущів учитель говорить як про пристосування до зниження випаровування води восени й узимку, оскільки всмоктування її корінням із ґрунту значною мірою зменшується. Необхідно відзначити, що разом з опалими листками з рослин видаляються шкідливі речовини, що накопичилися в процесі їх життєдіяльності. Слід заслухати повідомлення учнів про проведене ними спостереження за зміною забарвлення листя й листопадом.

IV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка
у зв’язку з виконуваними ним функціями

Мета:розглянути особливості внутрішньої будови листка й пояснити її зв’язок із функціями, які виконує листок.

Обладнання й матеріали:мікроскоп, листки пеларгонії або традесканції, постійні мікропрепарати поперечних зрізів листка, зошит, підручник.

Хідроботи

1.Виготовте мікропрепарат шкірки листка. Розгляньте його під мікроскопом і знайдіть на ньому продихи. Відмітьте особливості їх будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

2.Розгляньте на мікропрепараті шкірку. Відмітьте особливості її будови йзанесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

3.Розгляньте на мікропрепараті стовпчасту тканину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

4.Розгляньте на мікропрепараті губчасту тканину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

5.Розгляньте на мікропрепараті жилку. Відмітьте особливості її будови йзанесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

Структура листка

 

Особливості будови

 

Функції

 

Продих

 

 

 

Шкірка

 

 

 

Стовпчаста тканина

 

 

 

Губчаста тканина

 

 

 

Жилка

 

 

 

6.Зробіть висновок, у якому вкажіть, яким чином особливості будови певних структур листка дозволяють їм ефективно виконувати відповідні функції, та запишіть його в зошит.

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: