Значення водоростей у природі й житті людини

Мета уроку: ознайомити учнів з роллю водоростей у природі й житті людини.

Обладнання й матеріали: таблиці до теми, зображення прісноводних іморських водоростей.

Базові поняття й терміни уроку: водорості, виробник, планктони, бентос, кормовий білок, агар, «цвітіння води».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1.Які особливості властиві для діатомових водоростей?

2.Які особливості властиві для червоних водоростей?

3.Які особливості властиві для бурих водоростей?

4.Які особливості властиві для зелених водоростей?

III. Вивчення нового матеріалу

Урок може бути побудований у вільній формі. Можна використати фільми й відеоматеріали, але найбільш прийнятним є проведення семінару за рефератами, підготовленими учнями з цієї теми (наприклад, «Водорості й людина», «Водорості в медицині й косметиці», «Водорості— продукти харчування, корму» тощо).

Корисна інформація щодо значення водоростей у природі й житті людини

«Цвітіння води»— масове розмноження водоростей у водоймі, що викликає зміну забарвлення води. Подібне розмноження водоростей закінчується їхньою масовою загибеллю, що призводить до різкого погіршення якості води уводоймі. У воді виникає дефіцит кисню, накопичуються отруйні продукти обміну й розпаду водоростей, що викликає екологічну катастрофу й масову загибель живих істот, які живуть у водоймі.

Планктон— сукупність пасивно дрейфуючих у товщі води живих організмів, зовсім або майже не здатних до самостійного пересування на значні відстані.

Бентос— сукупність організмів, що живуть на дні водойм і адаптовані до відповідного субстрату.

Значення різних відділів водоростей

Відділ

Представники

Значення

Зелені
водорості

 

Хламідомонада, хлорела,улотрикс, вольвокс, ульва, спірогира

Продуценти кисню. Деякі види
використовують у їжу. Здатні викликати «цвітіння води»

 

Діатомові
водорості

 

Навікула, пінулярія, цимбела

 

Продуценти кисню. Найважливіші
продуценти органічної речовини (близько 25 % світової первинної продукції). Масові скупчення стулок діатомових водоростей утворюють гірську породу— діатоміт, що використовується у промисловості. Здатні викликати «цвітіння води»

Червоні
водорості

 

Порфіра, делесерія, цераміум, калітамніон, немаліон, кароліна

Продуценти кисню. Використовуються вїжу, у медичній і мікробіологічній
промисловості (для отримання агару й агароподібних речовин)

Бурі водорості

 

Ламінарія (морська капуста), макроцистіс, фукус, цистозейра

Продуценти кисню. Використовуютьсявїжу, на корм худобі, для отримання кормо­вого борошна та в медичній промисловості

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді напитання

Що таке«цвітіння води»?

У чому різниця між планктонними й бентосними водоростями?

Яке значення в природі й житті людини мають діатомові водорості?

Яке значення в природі й житті людини мають зелені водорості?

Яке значення в природі й житті людини мають червоні водорості?

Яке значення в природі й житті людини мають бурі водорості?

V. Домашнє завдання

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: