Головна » Біологія

Характер людини
Що таке характер?
Характер – це сукупність відносно сталих психологічних рис людини, які проявляються в різноманітних сферах її духовного життя і діяльності. 
Характер – одна із найважливіших характеристик індивідуальності людини, що відображає неповторну своєрідність її особистості.
Що таке характер?
Характер - це індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що виражають відношення людини до дійсності і виявляються в його поводженні, у його вчинках. 
Характер взаємопов’язаний з іншими сторонами особистості, зокрема з темпераментом і здібностями. 
Виявлення  характеру
Характер, як і темперамент, є досить стійким і малозмінюваним. У спілкуванні з людьми характер людини виявляється в манері поводження, у способах реагування на дії і вчинки людей. 
Характер на відміну від темпераменту обумовлений не стільки властивостями нервової системи, скільки культурою людини, його вихованням.
Визначення  характеру
Важливе значення у визначенні характеру мають почуття людини, які проявляються у ставленні до інших людей. 
За характером взаємостосунків люди бувають:
- щирі або нещирі;
- товариські або замкнуті;
- відверті або потайливі;
- чуйні або нечуйні;
- довірливі або недовірливі;
- доброзичливі;
- ввічливі …
Риси характеру
Розрізняють риси характеру, що визначають ставлення людини до самої себе – це почуття власної гідності, скромність, самовпевненість, образливість, егоїзм…, та риси, що виражають ставлення людини до своєї справи – ініціативність, наполегливість, працелюбність, лінощі, прагнення до подолання труднощів…
 
Типологія характеру
Характер людини формується досить рано в онтогенезі і протягом іншого його життя виявляє себе як більш-менш стійкий. 
Ті сполучення особистісних рис, що входять у характер людини, не є випадковими. Вони утворюють чітко помітні типи, що дозволяють виявляти і будувати типологію характерів. 
Типологія характеру
Велика частина людей відповідно до цієї типології може бути розділена на групи. 
Е. Кречмер виділив і описав людей, які часто зустрічаються за типом будови тіла чи конституції людини.
 Кожний з них він зв'язав з особливим типом характеру (згодом виявилося, що належних наукових основ для цього в автора не було).
Класифікація характерів у підлітків
•  Гіпертимний тип. 
•  Циклоїдний тип.
•  Лабільний тип.
• Астеноневротичний тип.
• Сензитивний тип. 
• Психастенічний тип
• Шизоїдний тип.
• Епілептоїдний тип.
• Істероїдний тип.
• Хитливий тип. 
• Конформний тип.
Формування  характеру
Формування характеру пов’язане із самооцінкою особистості, з її здатністю критично оцінювати свої позитивні якості та недоліки. У процесі становлення особистості та накопичення життєвого досвіду в людини виробляються власні погляди, переконання, формуються моральні принципи та ідеали.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: