Головна » Фізика

Тиск. Сила тиску
Тиск різко падає, можливі опади;
Захисники команди "Спартака” не витримали тиску нападаючих команди "Динамо”;
У хворого раптово підвищився тиск;
"Наутилус” занурився в бездонні глибини, не зважаючи на великий тиск зовнішнього середовища;
- Це була жінка, - сказав комісар Мегре, - тільки тоненька шпилька жіночих черевичків могла спричинити такий тиск.
 
Після вивчення теми ви повинні знати:
Визначення сили тиску;
Визначення тиску;
Одиниці вимірювання тиску.
Вміти:
Використовувати формулу тиску під час розв'язування задач.
 
Що таке сила?
Які сили ви вже знаєте?
Від чого залежить результат дії сили?
 
Силу, яка прикладається перпендикулярно до поверхні, називають силою тиску на цю поверхню і позначають Fт.
 
Результат дії сили залежить від:
Значення сили тиску.
Площі опори, перпендикулярно якій діє сила тиску.
Величина, що характеризує дію сили на фізичне тіло і чисельно дорівнює відношенню сили, яка діє перпендикулярно поверхні, до площі цієї поверхні, називається механічним тиском.
Одиниця вимірювання тиску в системі СІ
1 Паскаль – це такий тиск, що його чинить сила 1 Н на поверхню площею 1 м2 перпендикулярно до цієї площі.
Блез Паскаль (1623 – 1662)
 
Тиск в 1 Па малий. На практиці застосовують кратні одиниці:
1 гектопаскаль = 100 Па = 1 гПа
1 кілопаскаль = 1000 Па = 1 кПа
1 мегапаскаль = 1000000 Па = 1 МПа.
 
Тиск кінчика жала оси   -   3,1•1010 Па
Тиск колеса легкового автомобіля на дорогу   - 2•105 Па   
Нормальний атмосферний тиск  -    10Па  
Тиск трактора на грунт  -   5•104 Па 
Тиск фундаменту  Останкінської телевежі на грунт -   2,7•104 Па 
 
Моря и пустыни, Земля и Луна
Свет Солнца и снега лавины…
Природа сложна, но природа одна.
Законы природы едины!
 
Обчислити тиск твердого тіла на опору
Обладнання: динамометр лабораторний, дерев'яний брусок, лінійка.
Порядок виконання роботи:
Виміряйте силу тиску бруска на стіл (вагу бруска).
Виміряйте ширину, довжину і висоту бруска.
Використовуючи всі отримані дані, обчисліть площу найбільшої і найменшої граней бруска.
Обчисліть тиск, який утворює брусок на стіл найбільшою і найменшою гранями.
Результати запишіть в зошит.
На основі отриманих даних, зробіть висновок.
 
З якою фізичною величиною ви познайомились сьогодні на уроці?
Яку силу називають силою тиску?
Що таке тиск?
Яка основна одиниця вимірювання тиску?

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: