Головна » Фізика

Закон Ома для замкнутого кола
Закон Ома для замкнутого кола
 
Електричне коло. Електрична схема
Електричне коло складається з джерела струму, споживачів струму, з’єднювальних проводів, ключа для розмикання чи замикання кола.
Електричні схеми – рисунки на яких зображено способи під’єднання приладів в електричному колі
 
Джерело струму
Для постійної різниці потенціалів (стуму в колі)
Рух зарядів від А до В супроводжується зменшенням різниці потенціалів
Рух від В до А рух проти сил електричного поля – виконують сторонні сили
 
Розподіл зарядів за рахунок сторонніх сил
Діють в середині джерела струму
Можуть бути спричинені:
Хімічними реакціями (акумулятори, гальванічні елементи)
Дією світла (фотоелементи "сонячні батареї”)
Змінними магнітними полями (генератори)
 
Електрорушійна сила – енергетична характеристика джерела струму
ЕРС – фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи електричного поля до величини заряду, що перенесено цим полем
 
Процес виникнення струму
Заряджені частинки накопичуються на полюсах джерела струму (клемах)
Один полюс позитивний, інший негативний
Якщо полюси з’єднати – виникає в провіднику електричне поле (швидкість поширення с=3*108 м/с)
Вільні носії зарядів, що наявні в провіднику поширюються починають рух під дією сили електричного поля – виникає струм
 
Закон Ома для замкнутого кола
Замкнуте коло складається з двох частин – внутрішньої та зовнішньої
Внутрішня – джерело струму, зовнішня – споживачі провідники, тощо
Сила струму прямо пропорційна ЕРС і обернено пропорційна повному опору кола
Аналіз деяких режимів роботи
 
З’єднання джерел струму
Послідовне: для більшого значення струму в n раз (n – кількість джерел струму) 
Паралельне: для створення більшого струму, ніж допустимий для 1 джерела

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: