Головна » Історія України

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
Передумови повстання
1. Засилля в Україні польських землевласників.
2. Формування української нації.
3. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства.
 
Причини повстання
1. Посилення соціально-економічного визиску селян, міщан, козаків.
2. Загострення релігійних утисків православного населення.
3. Нехтування польською владою станових інтересів козацтва.
Періодизація Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
• 1648 – 1649 рр.
• 1650 – 1653 рр.
• 1654 – 1655 рр.
• 1656 – 1657 рр.
 
Характер, завдання і рушійні сили війни
а) війна як Національно-визвольна, спрямована проти польсько– шляхетського панування, і одночасно антифеодальна, спря мована проти феодально - кріпосницького ладу;
б) селяни вбачали визволення від тяжкого економічного стано вища; міщани чекали ліквідації сваволі королівських намісників
та урядників; козацька старшина, шляхта та православне духовенство вибороти право мати своїх підданих;
в) основна сила – українське селянство, козацькі низи, міська біднота, частина нижчого духовенства.
 
Ватажок, який очолив визвольну війну
Важливим чинником, що впливав на виникнення й поширення визвольного руху, стала 
можливою завдяки появі людини, яка була здатна очолити її. Такою людиною став   
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Соратники Б. Хмельницького
Життя і діяльність Б. Хмельницького
Б. Хмельницький родився 27 грудня 1595 р. на хуторі Суботів. Бог дан успадкував від своїх батьків гордість і непокору, холодний розум, здатність приймати оптимальні рішення, а ще – великі здібності до навчання. Початкову школу здобув удома та в школі при одному з київських монастирів. У Львівському єзуїтському колегіумі грутовно вивчив латинську й польську мови. Залишився вірний православ ній вірі. Після навчання молодий Богдан вступає до Чигиринської козацької сотні. У вересні 1620 року у битві під Цецорою загинув батько, а сам потрапив у полон. Після полону Хмельницький опинився на Запорожжі. Брав участь у повстанні 1625 року. Потім одружився на Ганні Сомко. Користувався великим авторитетом серед козаків. Так поступово сформувався політик і полководець, творець держави.
Напередодні великого зрушення
Свавілля польських магнатів та шляхти наростало. На собі відчув Б. Хмельницький. Чигиринський підстароста Д. Чаплинський задумав привласнити собі хутір Суботів, родову маєтність Б. Хмельницького. Наприкінці 1646 р. в одній із сутичок з татарами неподалік Чигирина поляки намагалися вбити Б. Хмельницького, рубонувши його шаблею, ніби татарина. Чаплинському вдалося привласнити хутір Суботів. Хмельницький марно 
шукав захисту з боку уряду. На його скаргу король порадив самотужки звести рахунки з Чаплинським. Та Б. Хмельницький разом із впливовими козаками вже готував повстання проти польсько-шляхетської сваволі в Україні.


ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ


Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: