Головна » Історія України

Суспільно – політичне життя українських земель у XVI ст.
Завдання уроку
Охарактеризувати соціальну структуру українського суспільства та визначити роль кожної з них;
Розкрити причини виникнення українського козацтва;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв”язки, працювати з історичними документами, робити висновки та узагальнення, давати характеристику історичному діячу; 
Цікавитися історією України.
 
План уроку
Роль князів в українському суспільстві. Василь – Костянтин Острозький.
Становище української шляхти.
Становище інших верств українського суспільства.
Виникнення українського козацтва.
 
Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Князь
Шляхта
Панщина
Фільварки
Патриціат
козаки
1489 р. – перша писемна згадка про українських козаків;
1526 – 1608 рр. – роки життя князя Василя – Костянтина Острозького
Актуалізація опорних знань
Назвіть руські князівства, які утворилися на українських землях?
Яка трагедія спіткала давньоруські князівства у ХІІІ столітті?
В складі яких держав опинилися українські землі в кінці XV – на початку XVI ст.?
Чому українські землі опинилися у складі декількох держав?
В результаті яких подій частина українських земель опинилася у складі Польщі?
 
Актуалізація опорних знань
Які верстви населення сформувалися на Україні в кінці XV – на початку XVI ст.?
Які верстви належали до панівних, а які до пригноблених?
Які були спільні особливості становища різних верств українського суспільства?
Що таке шляхта?
Українська шляхта
Протягом XV ст. на українських землях формується привілейований стан – ШЛЯХТА ( в Європі – дворянство).
Шляхта – родова знать, аристократія, люди відомого та благородного походження.
 
Становище українських князів
Представники українських княжих родів – Острозькі, Вишневецькі, Корецькі, Чарторийські , Збаразькі.
Українські князі мали можливість поступати на державну службу у Литві та Польщі.
Зберігали свої володіння та отримували у приватну власність та пожиттєве володіння значні земельні володіння.
Мали значний вплив на місцеве самоврядування.
Здійснювали княже право  з власними податками та судочинством.
Мали своє військо.
Особливе місце у житті тогочасної України відігравав рід Острозьких.
Василь – Костянтин Острозький
Прочитати історичну довідку та історичний документ на с.9 і дати відповіді на запитання:
Що за свідченням секретаря посла Папи Римського у Варшаві перешкоджало князеві В.-К.Острозькому посісти престол Речі Посполитої?
Як можна охарактеризувати становище українських земель під владою Польщі?
Українська шляхта
Пани – землевласники, які володіли власною вотчиною.
Шляхта – зем”яни – невеликі землевласники, які користувалися землею на умовах виконання військової повинності.
Пани і шляхта – зем”яни вели боротьбу за загальні права і привілеї.
1529 р. – за статтями Першого Литовського статуту шляхті було гарантовано  володіння землею, яку не можна було забрати без "вини”, а також не можливість покарання без суду.
За статтями другого Литовського статуту ( 1566 р.) було здійснено зрівнення прав шляхти з князями, участь шляхти у повітових та загальних сеймах. 
Інші верстви українського суспільства
Прочитати п.3 ( с.11 – 12 ) і дати відповіді на запитання:
Про які верстви населення ви прочитали?
Охарактеризуйте українське духівництво?
Які категорії селянства склалися на Україні? Чим вони відрізнялися?
Які нові явища в організації сільськогосподарського виробництва з”явилися на Україні протягом XVI ст.?
Яким був склад міського населення?
Виникнення українського козацтва
На основі відеофрагменту:
Що означає слово "козак”?
З яких верств населення формувалися козаки?
На яких територіях поселялися козаки?
Які причини виникнення українського козацтва?
( необхідність захисту українських земель від нападів татар; поширення панщини та запровадження кріпацтва)
Закріплення
Назвіть соціальну структуру українського суспільства XVI ст.?
Охарактеризуйте становище найбільш чисельної верстви населення України?


ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ


Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: