Головна » Історія України

Внутрішнє та міжнародне становище України

Завдання уроку:

Показати особливості міжнародного та внутрішнього становища України на початку 20-х років ХХ століття;
Визначити особливості статусу України у складі СРСР;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з джерелами інформації, робити висновки та узагальнення
 
План:
Міжнародне становище України.
Внутрішнє становище. Державний статус України в 1921 – 1922рр.
Утворення СРСР. 
Статус УСРР у складі СРСР
 
Опорні поняття:
Автономізація;
Федерація;
СРСР;
Конституція.
Опорні дати:
30.12.1922 – утворення СРСР;
31.01.1924р. – прийняття першої Конституції СРСР;
Травень 1925р. – прийняття Конституції УСРР, 
 
Доведіть на прикладі України, що СРСР не був союзною державою, створеною на основі рівноправності союзних радянських республік.
У чому суть політики воєнного комунізму?
Як вона реалізовувалася в Україні в 1919 та 1920роках.
Які українські землі відійшли за Ризьким мирним договором до УСРР?
Розкрийте суть політики більшовиків у національному питанні.
Які зміни у ставленні більшовиків до статусу України відбувалися після розгрому денікінців наприкінці 1919 - початку 1920 р.?
А чому, на вашу думку, взагалі виникла ідея об»єднання всіх радянських республік в єдину державу?
 
1. (Пункт 1) РСФРР і УСРР входять між собою у військовий і господарський союз ... 
Для кращого здійснення зазначеної в пункті 1 мети, обидва уряди оголошують об'єднаними такі комісаріати: перше - військових і морських сил, друге - Вищу раду народного господарства; третє - зовнішнього торгу, четверте - фінансів, п'яте - праці, шосте - шляхів і сьоме - пошти і телеграфу.
Вісті ВУЦВК (Харків). - 1921. -4 січня.
 
Як умови «Союзного робітничо-селянського договору між РСФРР та УСРР» відбивалися на суверенітеті України?
 
Великодержавные предрассудки, всосанные с молоком матери, стали инстинктом у многих товарищей. Припомните, какие недоуменные разговоры слышались среди товарищей о переименовании Российской Коммунистической партии в Коммунистическую партию СССР, как многие считали принципиально недопустимим самое поднятие вопроса об этом, чем-то оскорбительным, отказом от традиции и т.п., как будто мы уже не отказались один раз от старого заслуженного наименования и как-будто в этом отстаивании названия партии не по территории, а именно по русской национальности нет своеобразного великодержавия...
Так почему же мы практически в национальном вопросе топчемся на месте и при правильном принципиальном его разрешении остаёмся на деле бессильными?
...На деле с великодержавним шовинизмом у нас никакой борьбы не велось. Этому должен быть положен конец.
 
Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. - М., 1968. -С. 571-573.
 
Як ви вважаєте, чому М. Скрипник на XII з'їзді РКП(б):
а) порушив питання про великодержавний шовінізм і націоналізм?
б) заявив: «Практично в національному питанні топчемося на місці»?
 
30.12.1922р. – прийняття Декларації про утворення СРСР.
30.12.1922р. – укладення Договору про утворення СРСР у складі РСФРР, БСРР,УСРР та Закавказької федерації.
 
Х.Раковский: Я считаю необходимым ... что во вторую палату входят... государственные объединения, и мы давно сказали т. Сталину, что мы, Украина, не хотим иметь одинаковое число голосов с РСФСР. Нет, мы гораздо более скромны, мы были бы довольны, если бы РСФСР удовлетворилась бы в этой палате голосами не более 2/5... ...Я поддерживаю следующее предложение: «Ни одно из гос-объединений, входящих во вторую палату, не может иметь больше двух пятых всех голосов». 
Председательствующий.  Кто поддерживает поправку т. Раковского? Кто против? Поправка отклонена.
Двенадцатый съезд РКП(б). - С.658, 660.
 
Чому X. Раковський дав негативну оцінку союзному будівництву?
 
31.01.1924р. – ІІ з»їзд Рад СРСР прийняття першої Конституції СРСР.
Травень 1925р. – IX Всеукраїнський з»їзд Рад прийняв Конституції УСРР, яка закріпила входження України у склад СРСР.
Чому керівництво Радянської Росії допускало міжнародну діяльність УСРР?
Які причини утворення СРСР?
Які існували  точки зору щодо майбутнього союзу радянських республік? Яку позицію ви підтримуєте? 
Доведіть на прикладі України, що СРСР не був союзною державою, створеною на основі рівноправності союзних радянських республік.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: