Головна » Хімія

Атомна одиниця маси

Ніхто з нас для підживлення якоїсь кімнатної рослини не буде вимірювати масу мінерального добрива тоннами. І навпаки, при внесенні мінеральних добрив на поля їх масу не вимірюють в грамах або міліграмах. Отже, потрібно користуватися відповідними одиницями для вимірювання маси.

Якщо виразити масу найлегшого атома водню в кілограмах або в грамах, то отримаємо ma (H ) = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 6735 кг, або 1,67 ˣ 10-27 кг, або 1,67 ˣ 10-24 м. Маса атома кисню приблизно в шістнадцять разів більше, ma (O ) = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 026 608 кг, або 2,66 ˣ 10-26 кг, або 2,66 ˣ 10-23 г. Проводити розрахунки з такими числами незручно. Для вимірювання атомних (і молекулярних ) мас застосовують атомну одиницю маси (а. о. м.). Атомна одиниця маси - це 1/12 маси атома вуглецю, маса якого приймається рівною 12 а. о. м.

Маса атома вуглецю становить 2,0 ˣ 10-26 кг, а 1 а. о. м. дорівнює 2,0 ˣ 10-26/12 кг = 1,66 ˣ 10-27 кг = 1,66 ˣ 10-24 г

Порівнюючи маси атомів елементів з одною а. о. м., знаходять чисельні значення, названі відносним атомними масами.

Відносна атомна маса - безрозмірна величина, позначаються Ar (індекс «r» - початкова буква англійського слова relative, що в перекладі означає «відносний»). Наприклад, для кисню і водню відносні атомні маси відповідно рівні

Ar (O ) = 16, Ar (H ) = 1

Відносна атомна маса елемента показує, у скільки разів маса його атома більше 1/12 маси атома вуглецю.

На практиці зазвичай користуються відносними атомними масами. При цьому слід розрізняти безрозмірну величину - відносну атомну масу і масу атомів, виміряну в атомних одиницях маси (хоча чисельно вони збігаються).

Атоми різних хімічних елементів розрізняються за масою не більше ніж у 300 разів, тому відносні атомні маси являють собою порівняно невеликі числа. Значення відносної атомної маси кожного хімічного елемента приведене у Періодичній системі Д. І. Менделєєва. На практиці ці значення зазвичай округлюють до цілих чисел.

Атомні маси деяких хімічних елементів вперше визначив Д. Дальтон на початку XIX ст. Він, звичайно, не зважував окремі атоми, але зумів визначити, у скільки разів одні атоми важче або легше інших. Відомо, наприклад, що мідь реагує з сіркою з утворенням сульфіду міді CuS, в якому на один атом міді припадає один атом сірки. Дослідним шляхом було встановлено, що маса міді в цьому з'єднанні в 2 рази більше, ніж маса сірки. Отже, кожен атом міді в 2 рази важче атома сірки. Аналогічно було знайдено, що атом міді в 4 рази важче атома кисню. Виявилося, що найлегший - атом водню, тому тривалий час його масу приймали за одиницю виміру. Потім маси інших атомів стали порівнювати з 1/12 маси атома кисню, а з 1961 р. - з 1/12 маси атома вуглецю.


ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: