Головна » Хімія

Оксиди в природі та їх використання

До окислів (оксидів) відносяться кисневі сполуки, в яких кисень виконує кислотну функцію, тобто є аніоном. Катіонну функцію в оксидах виконують метали, а також амфотерні елементи або неметали.

Серед оксидів виділяються прості (оксиди одного елемента) і складні (оксиди декількох елементів).

Прості оксиди типових металів (лужних і лужноземельних елементів) при з'єднанні з водою приєднують протон і викликають її диссоцію з утворенням гідроксильних груп (OH) -, і оксонія H3O +, такі оксиди називаються основами. Оксиди типових неметалів при розчиненні у воді здатні відщеплювати протон з утворенням оксоаніонів і оксонія, такі оксиди називаються ангідридами (кислотними оксидами).

Приклади основних оксидів: Na2O (геміоксид натрію), Mg0 (периклаз), CaO (вапно), FeO (вюстит)

Амфотерні оксиди: MnO2 (піролюзит), Al2O3 (корунд), TiO2 (рутил), ZrO2 (баделеїт)

Ангідриди: SiO2 (модифікації кремнезему), WO3 (тунгстен), CO2 (діоксид вуглецю), B2O3 (сесквіоксид бору), P2O5(геміпентаксид фосфору)

Складні оксиди можна розглядати як продукт з'єднання двох або більше простих оксидів один з одним, при цьому кислотно-основні властивості з'єднуюючихся оксидів повинні бути близькими. В іншому випадку, чим вище відмінності кислотно-основних властивостей простих оксидів, тим більшою мірою утворене з'єднання буде близьке до типових кисневих солей (оксосолей). Таким чином, складні оксиди і оксосолі пов'язані поступовим переходом, тому різкий кордон між складними оксидами і оксосолямі провести неможливо.

У разі близької кристалохімічної ролі обох катіонів, зокрема, при збігу координаційних чисел, кисневе з'єднання, що містить кілька сортів катіонів, можна вважати складним оксидом. Наприклад, в структурах мінералів групи вольфраміту - ферберіта FeWO4 і гюбнеріта MnWO4, координаційні числа заліза і марганцю рівні шести, як і координаційне число вольфраму. Мінерали цієї групи відносяться до складних оксидів. У структурі шеєліту Ca [WO4] координаційне число кальцію дорівнює восьми, а вольфраму - чотирьом. У цьому випадку вольфрам формує комплексні аніони, тому шеєліт є Вольфраматом кальцію - типовою оксосіллю. І дійсно, мінерали групи вольфраміту можна вважати продуктом з'єднання оксиду заліза зі слабкими основними властивостями, або амфотерного оксиду марганцю, зі слабким ангідридом - оксидом вольфраму, а шеєліт є продуктом з'єднання цього ж ангідриду з вапном, що володіє яскраво вираженими основними властивостями.


ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 1
1 Саша  
Найкращий сайт в мене за цей реферат 11

Имя *:
Email *:
Код *: