Головна » Всесвітня історія

Розвиток культури після Першої світової війни
План:
Зміни та вдосконалення системи освіти . 
Найважливіші досягнення науки :
а) фізика ; в) хімія;
б) біологія ; г) фізіологія;
д) мікробіологія ;
е) математика .
 
НТР :
а) машинобудування ;
б) літакобудування ;
в) телефонний зв'язок ;
г) розвиток телебачення .
 
Нобелівська премія .
 
Зміни та вдосконалення системи освіти в світі:
1918 р термін навчання в Великій Британії було продовжено до 14 років, тобто діти з 5 до 14 років обов'язково повинні були навчатися в школах ;
університетська освіта у Великій Британії перебувала на 
вищому світовому рівні .
 
1918 р закон про обов'язкову початкову освіту було прийнято в усіх штатах США, що зумовило зниження неграмотності;
до шкільної програми включалися курси, що готували до професії, ведення хатнього господарства;
у школах США встановили досить низький мінімум обов'язкових знань .
 
Наприкінці 19 ст. у Франції було прийнято закон, що передбачав обов'язкове нав- чання дітей обох статей від 6 до 13 років;
на початку 30-х р. в Франції впровадили безкоштовне навчання в державних сере-дніх школах;
1936 р. термін обов'язкового навчання в Франції продовжили до 14 років .
 
Німеччина досягла значних успіхів в освіті та науці – науковими центрами стали: Гейдельберзький, Кельнсь-кий, Лейпцизький, Франфуртський університети ;
Найважливіші досягнення в науці:
Макс Планк 
(1858-1947р.р.) 
видатний німецький фізик, теоретик. Досліджував зас-тосування термодинаміки у фізико-хімічних проце -сах . Обчислив різницю потенціалів двох електро -літичних розчинів у 1890 році.
 
Альберт Ейнштейн
(1879-1955р.р.) 
видатний фізик, творець теорії відносності, один із засновників квантової теорії та статистичної фізики . Автор більш як 300-сот наукових робіт з фізики .
Нобелівську премію присуджено 1921р.: медаль Коплі, медаль Планка . 
 
Один із засновників генетики. Роз-  робив основні уявлення хромосомної  теорії спадковості. 
Нобелівську премію присуджено у 1933 р., медаль Ч. Дарвіна - 1924 р.
 
Видатний советський хімік- органік, творец наукової школи, один із основоположників ор-ганічного каталізу та нафто-хімії, герой Соціалістичної Параці, лауреат Ленінської та Сталінської премій.
 
Павлов Іван Петрович 
(1849-1936) 
один із найавторитетніших вчених Росії, фізіолог, психолог, творець науки про вищу  нервову діяльність і уявлень про процеси регуляції травленная; засновник найбільшої російської фізіологічної школи; 
 
Бейєрінк Мартінус Віллем
(1851-1931р.р.) голландський мікробіолог і ботанік, творець Дель-фітської школи мікробіологів, вивчав грунтову мікробіологію та зв'язок мік-роорганізмів з родючістю грунтів, один із засновників екологічної мікро-біології. Є одним із засновників вірусології.
 
Евері Освальд (1877-1955р.р.) американський молекулярний біолог, імунолог, медик. Евері відомий як один із співавторів експерименту Евері, Мак Леода і Мак Карти ,які в 1944 році показали, що ДНК є носій генетичної інформації. 
 
Американський математик-  теоретик. Творець основ кі-  бернетики, пов'язаних із теорією інформації та теорією керування («батько кібернетики»), праць з теорії ймовірностей та ін.
 
Науково - технічна революція (НТР) – корінне, якісне перетворення продуктивних сил на основі пере-творення науки в провідний фактор виробництва, в ре-зультаті якого відбувається трансформація індустріаль-ного суспільства в постіндустріальне. 
 Риси НТР:
 1. Універсальність, всеосяжність: залучення всіх галузей і сфер людської діяльності; 
 2. Надзвичайне прискорення науково-технічних перетворень: скорочення часу між відкриттям і впровадженням у виробництво, постійне старіння та оновленн; 
 3. Підвищення вимог до рівня кваліфікації трудових ресурсів: зростання наукоємності виробництва; 
 4. Військово-технічна революція: вдосконалення видів озброєння та екіпіровки. 
 
Складові частини НТР: 
 1. Наука: збільшення наукоємності, підвищення чисельності наукових співробітників і витрат на наукові дослідження; 
 2. Техніка, технологія: підвищення ефективності виробництва. Функції: працезберігаюча, ресурсно-зберігаюча, природоохоронна; 
 3. Виробництво: 
 А). електронізації;
 Б). комплексна автоматизація; 
 В). перебудова енергетичного господарства; 
 Г). виробництво нових матеріалів; 
 Д). прискорений розвиток біотехнологі; 
 Е). космонізація. 
 
Машинобудування:
Автомобілі стали дишевшими, швидшими і доступними покуп-
цям. Лідерами автомобільної промисловості були США. Осн-овними виробниками були за-води " Великої трійки ”.
 
Центри виробництва лег-кових автомобілів у Фран-ції були фірми: " Рено ”,
" Пежо-Сітроєн ”, " Крайс- 
ер-Франс ” та ін .
Літакобудування:
На початку століття Поль  Карню побудував літальний  апарат, який ледве злетів. А у  1939р Ігор Сікорський скон- струював апарат, який вважє-  ться першим сучасним гелі-  коптером.
Телефонний зв’язок:
Перший прототип сучасного телефо-ну був запатентований в 1876 році американським винахідником Алек-сандром Беллом;
У 1877 р. угорський інженер Т. Пуш-
каш запропонував проект створення першої телефонної станції, який від-разу був реалізований у США, Нью-Гавані. 
В Європі перша телефонна станція з’явилась у 1879 році в Парижі. 
У 1986 році спеціалісти з США виго-товили світловодні кабелі з особли-вого надпрозорого скла.
Радіотелефон вперше був винайдений Тері Паллом у 1965р.
Розвиток телебачення:
Перші телевізійні пересилання здійснено у 1925 р. вАнглії й США, згодом у Німеччині й СРСР (1931р.), у 1928 р. було здійснено перші спро-би кольорового телебачення . У 1932р. було здійснено першу передачу рухомого зображення, з 1934р. зі звуковим супроводом . 
Нобелівська премія -
одна з найбільш престижних між- народних премій. Заснована згідно з заповітом шведського підприємця, винахідника та філантропа  Альфреда Бернарда Нобеля, який весь свій статок (близько 31,5 млн. шведських крон) призна-чив на фінансування міжнародної премії. Згідно з його волі, річний прибуток від цієї спадщини має ділитися на 5 рівних частин між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в різних галузях діяльності.


ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ


Презентації на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: